Gratis podcast: Forskningsprojektet VIA Family

Kan man styrke børns sunde udvikling i familier, hvor en forælder har en psykisk sygdom, ved at hjælpe hele familien? Det er spørgsmålet i det store forskningsprojekt VIA Familie, som Region Hovedstadens Psykiatri gennemfører i samarbejde med Frederiksberg og Københavns kommune. Hør meget mere i podcasten, hvor professor i børne- og ungdomspsykiatri fortæller om studiet.

Der indsamles stadig data i studiet, som professor i børne- og ungdomspsykiatri Anne Thorup leder. Og det kom bag på hende, hvor svært det var at finde de 100 familier, der indgår i studiet.

- Timing og overvejelser om stigmatisering betyder meget i en sådan en situation. Derfor har det været et stort arbejde at finde 100 familier. For når vi spurgte i familier med psykisk sygdom, måtte familierne jo også kigge indad. Som forælder med en psykisk sygdom ved man ofte godt, at børnene i familien har en forhøjet risiko for selv at få problemer. Men det er ikke det samme som, at man er klar til at gå aktivt ind i et forebyggelsesforløb, siger Anne Thorup.

Børnegrupper, forældreundervisning og psykoedukation

Børn, der vokser op med en forælder med en alvorlig psykisk sygdom, er særligt udsatte for selv at udvikle psykiske sårbarheder. Der er også en risiko for, at barnets trivsel bliver overset i en presset hverdag med en syg forælder. Forsknings- og interventionsprojektet VIA Family giver støtte til både børn og forældre og hjælper familierne med at finde et sprog for den psykiske sygdom. Målet er at mindske risikoen for mistrivsel hos børnene.

Med udgangspunkt i, hvad den enkelte familie har brug for, tilbyder VIA Family blandt andet børnegrupper, forældreundervisning og psykoedukation. Familierne fortæller, at indsatsen har gjort en kæmpe forskel, og mange har for første gang haft modet og støtten til at kunne tale med deres børn om, hvad psykisk sygdom er.

Du kan høre om VIA Family studiet i denne gratis podcast, produceret af Region Hovedstadens Psykiatri: https://www.spreaker.com/user/regionh-psykiatri/anne-thorup-via-family

Læs mere om VIA Family studiet her: https://www.psykiatri-regionh.dk/Forskningsenheden-boerne-og-ungdomspsykiatri/forskningsprojekter/Interventionsforskning/Tidlig%20intervention/VIA%20Family/Sider/default.aspx

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883