Ny formand for Psykiatrifonden

Psykiater Torsten Bjørn Jacobsen overtager formandsposten i Psykiatrifonden efter psykiater Anne Lindhardt. Den nye formand fortsætter Psykiatrifondens arbejde for at udbrede viden om psykisk sygdom: "Psykisk sygdom er desværre omgærdet af endeløse misforståelser. Man lægger jo ikke gips på psyken, og derfor er psykisk sygdom ofte umiddelbart usynlig. Det sætter stærke fordomme i spil," siger han.

Psykiatrifondens formand Torsten Bjørn Jacobsen. Foto: Søren Kuhn"Lighed og ligeværd har igennem flere år været den overordnede politiske målsætning i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende. Politikere fra hele Christiansborg er enige om dette. Alligevel er vi langt fra i mål. Det informationsarbejde, Psykiatrifonden har startet, er med til at forandre denne situation. Så jeg håber jeg kan bidrage til fortsat at løfte denne opgave.

Der er mange udfordringer, der skal overkommes endnu, før vi har lighed og ligeværd for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende," siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Forståelse og åbenhed fremfor stigma

Da Anne Lindhardt trådte til som formand i 2011 havde Psykiatrifonden knap 6000 støttemedlemmer. I dag er tallet godt 15.000. Psykiatrifonden har i samme periode øget sit fokus på det politiske og strategiske arbejde for at skabe de forandringer, mennesker med psykisk sygdom har krav på.
72-årige Anne Lindhardt overtog formandsposten i Psykiatrifonden efter fondens stifter psykiater Jes Gerlach. I Anne Lindhardts formandstid er psykiatrien i stigende grad kommet på dagsordenen, og Anne Lindhardt har fortsat og styrket Psykiatrifondens arbejde for, at mennesker med psykisk sygdom møder forståelse og åbenhed frem for stigma og tabuisering.

Det menneskelige ansigt

"Psykiatrifonden har fyldt meget. Men ting har deres tid. Jeg forlader en psykiatrifond, som er inde i en udvikling, jeg er glad for - et hus, der er i orden og solidt," siger Anne Lindhardt. Som psykiater har hun altid været optaget af det, hun kalder "psykiatriens menneskelige ansigt":
"Det har altid stået stærkt for mig, at psykiatri helt fundamentalt handler om mennesker, og hele den humanistiske del og sammenhængene interesserer mig. Har man en psykisk sygdom, er det ikke kun symptomerne og hvor de sidder, der er væsentlige, men i høj grad også forståelsen af sig selv som menneske og det meningsfulde i det," siger hun.

- Diagnosen siger ikke noget om, hvem vi er

Psykiatrifondens afgående formand Anne Lindhardt. Foto: Søren KuhnPsykiaterens kilde til viden er folks egne fortællinger, fortsætter hun.


"Vi kan ikke tage en blodprøve og entydigt afsløre den psykiske sygdom - vi har brug for folks egne fortællinger for at forstå de processer i sindet, han eller hun gennemlever. Diagnosen siger ikke noget om, hvem vi er."

Den fakkel kommer den tiltrædende formand, 54-årige Torsten Bjørn Jacobsen, til at løbe videre med, ligesom han kommer til at have særligt fokus på Psykiatrifondens to vigtigste mærkesager: Indikeret forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge og tilknytning til arbejdsfællesskaber for mennesker med psykisk sygdom.

- Sygdommen begynder, før livet er kommet i gang

Psykiatrien herhjemme er præget af, at bølgen af udfordringer bliver ved med at være stor, mener Torsten Bjørn Jacobsen.
"Men jeg oplever, at politikere og andre er begyndt at forstå, at psykisk sygdom - eller psykisk sundhed - er noget af det vigtigste at gøre noget ved. De fleste psykiske sygdomme debuterer, når et menneske er mellem 15 og 25 år gammelt. Det vil sige, at sygdommen begynder, når livet skal i gang for alvor, når man skal i gang med uddannelse osv. Så får man ikke samme start på livet som andre, og man kommer til at leve med sygdommen i rigtig mange år. Hvis vi kan ændre det ved at arbejde intensivt med forebyggelsen blandt de børn og unge, som har en øget risiko for at udvikle psykisk sygdom, så har vi virkelig gjort en forskel," mener han.

Endeløse myter og misforståelser

Ligesom Anne Lindhardt er Torsten Bjørn Jacobsen meget optaget af at aflive myter og misforståelser om psykisk sygdom, som ofte spænder ben:
"Psykisk sygdom er desværre omgærdet af endeløse misforståelser. Man lægger jo ikke gips på psyken, og derfor er psykisk sygdom ofte umiddelbart usynlig. Det sætter stærke fordomme i spil," siger han.

OM TORSTEN BJØRN JACOBSEN

Torsten Bjørn Jacobsen har været læge siden 1991 og er ph.d. på en afhandling om den prognostiske værdi af billeddannende undersøgelser ved lette hovedtraumer. Udover mange års klinisk erfaring har han erfaring fra organisatorisk arbejde indenfor specialet psykiatri. Han har været klinikchef på Psykiatrisk Center Hvidovre. For indeværende er Torsten overlæge ved et almen psykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center København, afdeling Rigshospitalet. Torsten har deltaget i adskillige udvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen og har været tilforordnet samme sted for speciallægeuddannelsen i psykiatri.

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883