Ny national indsats skal hjælpe familier med psykisk sygdom

Nyt nationalt kompetencecenter skal sikre, at børn og unge, der lever i familier, hvor enten forældre eller søskende er ramt af psykisk sygdom, får tilbud og støtte af høj, faglig kvalitet. Kompetencecentret udvikles og drives af Psykiatrifonden i samarbejde med Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Det kaldes dagligt for Kompetencecentret eller KOMBU – centrets fulde navn er Nationalt kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom.

Det er Psykiatrifonden i samarbejde med Psykiatrien i Region Nordjylland og Region Hovedstadens Psykiatri, der står bag det hidtil største projekt herhjemme, der skal styrke arbejdet med børn og unge, som er pårørende til forældre eller søskende ramt af en psykisk lidelse.

"Dette arbejde er vigtigt, for en undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden viser, at 310.000 børn svarende til hvert fjerde barn, vokser op i en familie, hvor den ene eller begge forældrene har en psykisk sygdom. Her har vi også talt de børn med, hvis forældre har et misbrug," siger projektleder Malou Laursen.

Stærk videnspartner

Kompetencecentrets arbejde retter sig mod fagpersoner i kommuner, regioner og andre organisationer, der gerne vil gøre noget for denne store gruppe af børn/unge. For intentionerne er gode, men der mangler ofte erfaring med, hvordan man kommer i gang eller hvordan man arbejder med det til dagligt. Det kan KOMBU hjælpe med.

"Vi, de tre samarbejdspartnere i projektet, har alle bred erfaring med børn/unge som pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Dvs. at vi har stærke fagfolk inden for det at tilbyde familiesamtaler og børnegrupper, og vi er vant til at samarbejde med kommuner," konstaterer Malou Laursen. 

Hun opfordrer alle til at bakke op om kompetencecentrets arbejde ved at blive en del af det. For i sidste ende handler det om børn og unge, som skal have kvalificeret støtte i en svær situation.

"Vi opfordrer kommuner og regioner til at arbejde systematisk med at hjælpe disse familier ved fx at opspore familierne og tilbyde den rette hjælp - og gerne inden, børnene viser tegn på mistrivsel, for man ved, at det at være barn i en familie, hvor psykisk sygdom fylder, påvirker børnene. Og det påvirker dem ofte også mere, end man tror," siger Malou Laursen.

Indsatspakker på vej

Parterne bag projektet går nu i gang med at samle alle erfaringer for derefter at udarbejde indsatspakker til relevante fagpersoner. Det kan være skriftligt materiale eller video med case- eller problemhåndtering, ligesom det også er tanken at opbygge en stor vidensbank og hjemmeside.

"Vi forventer at være klar med vores nye hjemmeside og kompetencecentrets tilbud i efteråret 2020, men interesserede fagfolk er velkomne til at kontakte os allerede nu," siger Malou Laursen.

Kompetencecentret er netop begyndt at udgive et nyhedsbrev, målrettet fagfolk. Meld dig til her

 

Her får du mere viden om Kompetencecentret 

KOMBU

Nationalt kompetencecenter for børn og unge

i familier med psykisk sygdom

 

Malou Laursen, projektleder

malou@psykiatrifonden.dk

Tlf. 21844871

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883