Professor i spidsen for ”ABC for mental sundhed”

Projektet og sundhedsfremmeindsatsen ”ABC for mental sundhed”, som Psykiatrifonden er en del af, har nu en professor i spidsen. Det drejer sig om Master of Public Health, ph.d. og jordemoder Vibeke Koushede, som er udnævnt til professor mso (med særlige opgaver, red.) i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Udnævnelsen kommer i forlængelse af Vibeke Koushedes hidtidige forskning, der blandt andet fokuserer på arbejde i partnerskaber.

I 2014 tog hun initiativ til ABC for mental sundhed - en mental sundhedsfremmeindsats målrettet hele befolkningen. Her er hun projektchef og leder indsatsen og partnerskabet, der består af flere end 40 partnere, deriblandt 23 kommuner og en lang række organisationer, deriblandt Psykiatrifonden, som varetager en stor del af kommunikations- og udbredelsesindsatsen i ”ABC for mental sundhed”.

Vibeke Koushede siger om samarbejdet:

”Hvis vi skal gøre os håb om at vende den negative udvikling, som vi har set i mental sundhed over de seneste 10-15 år, er vi nødt til at samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige skel med en stærk involvering af civilsamfundet. Derudover skal vi fremme viden i befolkningen, det offentlige og private om, hvordan man kan styrke sin egen og andres mentale sundhed."

”ABC for mental sundhed” arbejder ud fra tre pejlemærker, som man ved fra forskningen er afgørende for mental sundhed og trivsel: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. ABC er for den mentale sundhed, hvad KRAM (vær opmærksom på kost, rygning, alkohol og motion, red.) er for fysisk sundhed.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883