PSYKIATRIFONDENS VALGMØDE: BRED POLITISK ENIGHED OM ET MASSIVT LØFT TIL PSYKIATRIEN

"En psykiatri præget af kortsigtet økonomi", "uforståelig forskelsbehandling mellem fysisk og psykisk sygdom", "man skal have ret til at blive meldt rask", "psykiatrien skal på finansloven". Valgløfterne om en bedre psykiatri efter valgdagen i næste uge stod i kø på aftenens valgmøde i Psykiatrifonden. Du kan se hele valgmødet på Facebook - du finder et link længere nede på siden.

Tirsdag aften lagde Psykiatrifonden hus til et af de måske eneste valgmøder i denne valgkamp, hvor psykiatrien for alvor var på dagsordenen. Panelet af folketingskandidater bestod af Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne, socialdemokraternes psykiatri- og sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, Lasse Vogel fra de Konservative, Manja Aarslev Sørensen fra Partiet Klaus Riskær Petersen, Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, Jan E. Jørgensen fra Venstre, Balder Mørk Andersen fra SF, Enhedslistens Karen Skærlund Risvig, Nye Borgerliges Ketil Wathne Rasmussem og Jeppe Fransson fra Radikale Venstre.

Se hele valgmødet 

De ni kandidater lagde ud med at præsentere deres partis tanker for prioriteringen af psykiatrien efter valget.

- Nedlæg ikke regionerne

Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne, som ikke er i Folketinget i dag, var først i talerrækken og talte stærkt for et fokus på hele familien i psykiatrien. Stig Grenov advarer mod, at regionerne bliver nedlagt, som den siddende regering ønsker med sin bebudede sundhedsreform.

"Vi har brug for det politiske lag, regionsrådene er, så borgerne kan påvirke regionerne med deres stemmer", mener han.

S vil indføre en "relationsperson"

Det var et meget enigt panel, som udtrykte uforståenhed over for de seneste mange års manglende prioritering af psykiatrien. 

"Vi har jo en psykiatri, som er præget af korte sigt og for lav prioritering af mistrivsel og psykisk sygdom", sagde Flemming Møller Mortensen fra det største oppositionsparti, Socialdemokratiet.

Han nævnte en række tiltag, Socialdemokratiet ønsker at prioritere, deriblandt gratis psykologhjælp for 6-18-årige, et samlet tilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug og indførelse af en såkaldt relationsperson, der bliver bindeled og sammenhængsskaber for mennesker med psykisk sygdom.

- Man kan faktisk dø af psykisk sygdom

At fokus skulle øges var Venstres Jan E. Jørgensen meget enig i, selv om han understregede, at regeringen sidste år præsenterede sin psykiatriplan med 43 tiltag, der skal løfte psykiatrien.

"Da jeg gik i gymnasiet gik jeg i klasse med Caroline. Caroline var mærkelig, syntes vi dengang i 80'erne. Hun forsøgte at tage sit eget liv flere gange. Det lykkedes ikke. Det gjorde det desværre et år efter, vi blev studenter. Jeg kan stadig huske hendes begravelse, som var det i går", fortalte han.

"Med andre ord kan man faktisk dø af psykisk sygdom. Og heldigvis er der langt mere fokus på psykiatri og mistrivsel i dag end dengang", sagde han.

RV ønsker pårørendedage

"Vi skal styrke psykiatrien. Den er præget af kortsigtede budgetter, og psykiatrien er klart det mest oversete emne i valgkampen", sagde Radikale Venstres Jeppe Fransson da han fik ordet.

Han talte for massiv forebyggelse og vil arbejde for, at børn og unge ikke bliver sluppet for tidligt af psykiatrien. Desuden ønsker Radikale Venstre at indføre "pårørendedage" for mennesker, som er pårørende til mennesker med psykisk sygdom - på linje med småbørnsforældres omsorgsdage.

- Man skal kunne få en raskmelding

SFs Balder Mørk Andersen arbejder til dagligt som socialrådgiver, og som han sagde, så viser ikke alene alle tal, men også den virkelighed, han ser hver dag i sit arbejde, at flere og flere, som lider af psykisk sygdom, kommer i kontakt med beskæftigelsessystemet og har utrolig svært ved at fastholde eller få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var hans mærkesag, og så er han, som sit parti, stærk fortaler for, at alle på længere sigt skal kunne få gratis psykologbehandling og at man skal have ret til en raskmelding efter psykisk sygdom, så en irrelevant diagnose ikke forfølger en resten af livet.

Ø: Velfærd frem for skattelettelser

Økonomien var også i fokus for Enhedslistens Karen Risvig: "Psykiatrien mangler finansiering. Det beløb, vi bruger per patient, er faldet med 18 %, for der er kommet mange flere patienter, men ikke flere penge", sagde hun. Derfor efterlyser Enhedslisten en helhedsplan for psykiatrien og et særligt fokus på den tidlige indsats.

"Vi vil prioritere velfærd frem for skattelettelser", sagde hun.

Ro til at blive rask

Konservative mener også, at psykiatrien er underprioriteret: "Man skal have ro til at blive rask - og vi er også enige i, at man skal kunne få en raskmelding efter psykisk sygdom", sagde Lasse Vogel.

Manja Aarslev Sørensen fra Partiet Klaus Riskær Petersen, der er ny i politik, fortalte åbent, at hun selv har været igennem et forløb i psykiatrien, som hun var taknemmelig for.

"Vi skal ændre kultur omkring psykiatrien, og det er godt, at folk står frem med deres historier", mener hun.

DF ønsker en 20-års plan for psykiatrien

Fra Dansk Folkeparti har der længe været et ønske om at få en langsigtet plan for psykiatrien: "De hidtidige planer har hjulpet mange, men langt fra alle. Vi vil afsætte 500 mio. kroner om året, og så ønsker vi os en 10-20 års plan - men ikke til mere af det samme", sagde Liselott Blixt. Hun nævnte desuden de ældre med psykisk sygdom som en overset gruppe, der skal fokus på.

Den usynlige sygdom, som fylder det hele

"Psykisk sygdom er usynlig - medmindre, man selv har den inde på livet, for så fylder den det hele. Vi skal have fokus på fagligheden i psykiatrien, på udredning og diagnosticering. Der er nedlagt for mange sengepladser", mener Ketil Wathne Rasmussen fra Nye Borgerlige.

Valgmødet foregik dels i Psykiatrifondens lokaler i Københavns nordvestkvarter, dels live streamede Psykiatrifonden valgmødet på Facebook. 

Se hele valgmødet 

Dagbladet Politikens kulturredaktør Jes Stein Pedersen styrede den ihærdige politiske ordveksling mellem kandidaterne og et spørgelystent publikum, og Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen indledte og rundede af.

Hvem der får magt, som de har agt, og reelt får flertal og mulighed for at gennemføre valgløfterne får vi at se efter valget i næste uge på Grundlovsdag, den 5. juni.

 

Af Sarah Cecilie Boss, journalist og pressechef i Psykiatrifonden

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883