Unge bliver mere perfektionistiske

Høje ambitioner, urealistiske kropsidealer og store krav til sig selv og andre – forskning viser, at unge gennem tiden er blevet mere og mere perfektionistiske.

Amerikanske forskere gennemgik undersøgelser af perfektionisme i perioden 1989-2016 i USA, Canada og Storbritannien. Alle undersøgelserne havde spurgt til perfektionisme blandt universitetsstuderende på samme måde. Forskerne fandt, at en større andel af unge i de senere undersøgelser rapporterede om et højt niveau af perfektionisme. Det gælder både det pres, som unge oplever fra samfundet (fx uddannelsesinstitutioner og forældre) og dem selv (i form af fx urealistiske forventninger til deres egne bedrifter og følelse af fiasko, når de ikke synes, at de er lykkedes med det, de satte sig for).

Sammenhæng mellem perfektionisme og psykisk sygdom
Den øgede grad af perfektionisme blandt unge bekymrer forskerne, fordi der er en klar sammenhæng mellem perfektionisme og dårlig trivsel, psykisk sygdom (depression og angst) og selvmordstanker. Forskerne bag undersøgelsen mener, at årsagerne til den øgede forekomst af perfektionisme blandt unge skal findes i mere liberalistiske samfundsstrukturer og mere bekymrede forældre i de senere år.


Curran, T. & Hill, A.P.: “Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016”. Psychological Bulletin 2019; 145(4): 410-429.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883