KENDER DU ET BARN I EN SVÆR FAMILIESITUATION? SÅDAN KAN DU HJÆLPE LIGE NU

Hjemmeskole, hjemmearbejde og corona-situation sætter mange børn og deres familiers tålmodighed på en hård prøve, men det er intet imod, hvad de børn, som i forvejen er udsatte, kan opleve lige nu. Hvis far eller mor har et misbrug, en psykisk sygdom, en fysisk sygdom, har mistet sit arbejde, så er det afgørende for børnene fortsat at blive set, hørt og hjulpet nu. Den hverdag, børnene kender, hvor skole og institution kan være åndehuller i et svært og uforudsigeligt børneliv, er sat ud af spillet. Hjælp børnene i dit netværk med at håndtere det. Her er en række ting, du kan gøre for barnet.

Som social- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, S, sagde på et pressemøde i sidste uge, så har udsatte børn brug for ekstra opmærksomhed, ikke mindst nu: Er du lærer, pædagog eller i familie med et barn, der er i en svær situation i forvejen, så kan du gøre en forskel for barnet ved at hjælpe det med at sætte hverdagen i system og være tilgængelig for barnet.

”Det er vigtigt, fordi der er nogle børn, der lige nu sidder og føler sig meget alene og overladt til sig selv. Børn i familier med psykiske lidelser er særligt udsatte, fordi skolen – som for mange af børnene er et vigtigt åndehul i en svær hverdag – lige pludselig ikke eksisterer”, siger Signe Bjerregaard, børnepsykolog i Psykiatrifonden.

Lad barnet vide, at du er der

Det er vigtigt, at de personer, som også er en del af barnets liv – f.eks. lærere, pædagoger eller andre i netværket omkring barnet – gør opmærksom på, at de tænker på barnet. For nogle vil det være nok, at man skriver en besked og lader barnet vide, at man tænker på ham eller hende eller lader en dør stå på klem for at lade barnet vide, at man altid kan kontaktes.

”Vi ved, at nogle af de fagpersoner, der er tæt på barnet, ofte bekymrer sig om at komme til at sige noget forkert til barnet eller at man overskrider barnets grænser.  Men vi ved på den anden side fra børn, som er vokset op i familier med psykiske lidelser, at de ville have ønsket sig, at deres lærere havde noget eller spurgt ind til dem, og at det ville have haft stor betydning for, at de ikke havde følt sig alene og ensomme”, siger Signe Bjerregaard.

Du kan ikke sige noget forkert

Børnepsykologens råd er klart: ”Det afgørende er, at du gør noget. Du kan med andre ord ikke komme til at sige noget forkert – men ikke at gøre noget kan få konsekvenser for de børn, som lige nu har det rigtig svært i en tid, hvor de skal undvære deres skole og sociale omgangskreds”.

 

FEM GODE RÅD

Psykiatrifonden driver Det Nationale Kompetencecenter for Børn og Unge i Familier med Psykisk Sygdom og har udarbejdet en række råd, du som fagperson eller som menneske i netværket omkring børnene kan dele med dem, der er tættest på – eller selv bruge, når du er i kontakt med familien og børnene.

 

  1. Lav skema – det er vigtigt at du ikke sidder alene på dit værelse hele dagen. Lav et skema over din tid, og skift plads, når du laver noget nyt. Spis ex et sted, lav skolearbejde et andet sted, og hyg dig et tredje sted. Gå en tur hver dag. Det hjælper at give dig selv afveksling.

  2. Grin - find noget, du synes er sjovt. Se måske noget sjovt på tv eller på din mobil, fortæl en vittighed, eller mød dine venner i en facebook-gruppe.

  3. Snak sammen – spørg dine forældre, hvad der sker, hvad de tænker på, og bed dem fortælle, hvordan de har det. Fortæl dem også, hvordan du selv har det
  4. Du KAN gøre noget - når der er svære situationer hjemme, så gør du helt sikkert noget (også selv om du ikke selv synes det). At gøre noget kan også være at holde pause på værelset, tænke på noget andet f.eks. ved at spille eller noget helt tredje.

  5. Vigtig voksen – Hav kontakt til en vigtig voksen i din familie eller skole. Aftal at I kan udveksle daglige beskeder over sms, messenger eller Aula. Så ved din vigtige voksne, hvordan du har det. HUSK: Noget kan man selv – andet har man brug for hjælp til.

 

Har barnet eller du brug nogen at tale med? Brug Psykiatrifondens rådgivning.

 

Du kan chatte med os, og du kan ringe på tlf. 39 25 25 25

 

Social- og indenrigsminister Astrid Krag, S, meldte for nylig ud, at udsatte børn fortsat skal have samme indsats og hjælp som under normale omstændigheder. Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883