NÅR FAR, MOR ELLER SØSKENDE HAR EN PSYKISK SYGDOM: TAL OM DET

”Alle børn har gavn af noget, men ikke alle børn har brug for det samme.” Ordene er Anne Thorups. Hun er professor i børne- og ungdomspsykiatri og forsker i, hvordan forældres eller søskendes psykiske sygdom påvirker børn i familien. ”Tal om det”, var hendes vigtigste budskab i forbindelse med åbningen af det nye kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom, som Psykiatrifonden driver.

”Der er ofte noget i familierne, man ikke taler om. Og de børn kan opleve svære ting, traumatiserende ting, forvirrende ting. Samtidig vil deres forældre gerne være gode forældre – ligesom alle andre forældre”, siger Anne Thorup i forbindelse med åbningen af det nye Kompetencecenter for Børn og Unge i Familier med Psykisk Sygdom, som Psykiatrifonden driver i et partnerskab med Region Hovedstaden og Region Nordjylland.

Det er vigtigt at inddrage hele familien, understreger hun, og det er særligt vigtigt, at man taler om den psykiske sygdom i familien.

”Når vi spørger børnene selv, så er det vigtigste for dem at få mere viden og forståelse af psykisk sygdom. De er bekymrede, og de vil gerne hjælpe, så forælderen eller deres søskende får det bedre”, siger hun.

Peter Øvig blev sindssyg: - Det er helt afgørende at lytte til de pårørende

-        Tal med børnene, også selv om det er svært

”Samtaler gør en forskel. Og det kan også være en lærer, en ven af familien, en pædagog”, forklarer Anne Thorup og henviser til de mange helt konkrete råd, man kan finde på kompetencecenterets hjemmeside www.kombu.dk til, hvordan man kan tage hul på at tale med barnet.

Hun forklarer, at forældrene ofte har svært ved at tale med deres børn om den psykiske sygdom, fordi de er bange for at skabe bekymringer hos barnet, de er bange for at barnet ser dem på en anden måde, hvis det kender til sygdommen – og ikke mindst er mange forældre bange for, hvad der sker, hvis barnet fortæller andre om, hvordan det er hjemme hos dem. Og hvis forældrene synes, det er svært, så er det vigtigt, at andre voksne omkring barnet eller børnene taler med dem:

”Tal med børnene. De er bange for at være skyld i den psykiske sygdom, og de tager ofte et stort ansvar. De bruger mange kræfter og meget energi på at tænke på det derhjemme. Især, hvis ingen taler med dem om det”, siger Anne Thorup.

Højere risiko for at udvikle psykisk sygdom

Mellem 23 og 32 pct. af voksne, der er i kontakt med psykiatrien, har ansvar for børn under 18 år. Og Psykiatrifondens undersøgelse viser, at i alt 310.000 børn vokser op med forældre eller søskende med psykisk sygdom eller misbrug.

Børn, der vokser op med psykisk sygdom i deres nærmeste familie, har højere risiko end andre for selv at udvikle psykisk sygdom senere hen.

”Og eftersom psykisk sygdom for de fleste viser sig, inden man er fyldt 25 år, er det i barndommen, man skal forebygge psykisk sygdom.  Derfor er det vigtigt at både de fagpersoner, der møder børnene, og dem, der møder de voksne, som har en psykisk sygdom, kender til betydningen af at inddrage og tale med barnet om det der sker. Det håber vi, at kompetencecentrets arbejde kommer til at bidrage til”, siger Anne Thorup.

Hvis du vil se åbningen af kompetencecentret, hvor der blandt andet var oplæg af Anne Thorup og forfatter og journalist Peter Øvig, så se med her.  

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883