Æresmedlemmer

Psykiatrifondens æresmedlemmer består af personer, der gennem en længere periode har gjort en ekstraordinær indsats i forbindelse med Psykiatrifondens arbejde og projekter. Æresmedlemmerne gør og har gjort et stort stykke arbejde for Psykiatrifonden og er med til en positiv profilering af Psykiatrifonden.

Jes Gerlach

Jes Gerlach stiftede Psykiatrifonden i 1996 med forhenværende nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer som præsident og Jens Elbirk som direktør. Jes Gerlach havde som overlæge på Sct. Hans Hospital bemærket, at pårørende til psykisk sårbare patienter savnede information om psykiske lidelser. Han tog derfor i 1994 initiativ til udgivelse af bladet Psykiatri-Information, der trods sin enkle form vakte stor interesse blandt både pårørende, behandlere og myndigheder. Der måtte derfor nødvendigvis etableres en baggrundsorganisation for bladet, hvilket så blev til Psykiatrifonden.  

Som formand for fonden gjorde Jes Gerlach psykiatrien tilgængelig ikke alene for pårørende, men for lægmand i det hele taget. Fra første færd satte han gang i en intensiv formidling om psykiske lidelser, deres sociale, psykologiske og biologiske årsager, forebyggelse og behandling. Det skete ikke alene via Psykiatri-Information, men i lige så høj grad gennem utallige møder og såkaldte psykiatriuger og gennem udgivelse af adskillige bøger, fx om angst, depression, skizofreni, søvn og motion. For dette arbejde modtag han i 2006 Dansk Psykiatrisk Selskabs formidlingspris og i 2013 Lægeforeningens ærespris.

Elsebeth Stryhn

Da Psykiatrifonden fejrede sin 10 års fødselsdag i 2006, henviste stifter og overlæge på Skt. Hans Hospital Jes Gerlach til en betydningsfuld forretningskvinde, der havde krydset hans vej. På den anden side af Roskilde Fjord i Himmelev havde Elsebeth Stryhn fulgt med i Jes Gerlachs banebrydende og helhjertede indsats for at skabe åbenhed og viden om psykiske problemer.

Med økonomisk støtte sikrede Stryhn Holding A/S, at Psykiatrifondens anonyme telefonrådgivning blev oprettet i 2000. Psykiatrifondens Informationsbus, nu Reach Out bussen, kom til i 2002, og den har siden starten besøgt adskillige skoleklasser over hele landet, også med stor fokus på børn af forældre, der lider af psykisk sygdom.

I alle årene har Elsebeth Stryhn personligt fulgt med i Fondens arbejde. Fra 2009 til 2015 var hun som næstformand og medlem af bestyrelsen en engageret deltager i at sikre et vellykket generationsskifte i ledelsen, da både Jes Gerlach og direktør Jens Elbirk fratrådte i 2010 og 2011. Samtidig muliggjorde økonomisk støtte fra Stryhn’s, at Fondens organisation kunne styrkes og konsolideres.   

Erik Hoffmeyer (1924 - 2016)

Forhenværende nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer sagde fra første færd ja til at være Psykiatrifondens præsident. Han har med stort engagement valgt at bakke op om psykiatrien og de psykisk sårbare. Erik Hoffmeyer har således talt offentlig om sine egne alvorlige oplevelser med psykiske sygdom, først og fremmest det forhold at han har mistet både datter og tidligere hustru ved selvmord. Han har med sin åbenhed været en uvurderlig støtte for Psykiatrifondens budskab om, at psykisk sydom skal aftabuiseres, og at man skal kunne tale lige så åbent om depression og angst som om et brækket ben.

Den karisma af personlig og økonomisk soliditet, der står omkring Erik Hoffmeyer, har været af stor betydning for Psykiatrifondens udvikling i de første år.  Det gælder lige fra hans indsats i forbindelse med indsamlingen af den startkapital, der de første 10 år var fondens økonomiske fundament, til hans altid skarpe øje for fondens økonomiske forhold. Fonden skylder Erik Hoffmeyer stor tak, en tak der også skal rettes til hans nuværende hustru, tidligere chefpsykolog Lise Rafaelsen, der med psykologisk mildhed har skubbet ham i psykiatriens retning.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883