Bliv frivillig i Psykiatrifondens Rådgivning

Vil du være en del af en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende? Vil du bruge og videreudvikle din faglighed og samtidig hjælpe mennesker, der befinder sig i en livskrise og/eller har psykiske problemer? Psykiatrifondens Rådgivning rekrutterer lige nu fagligt kvalificerede frivillige, der kan yde kompetent og empatisk rådgivning.

Psykiatrifondens Rådgivning får hvert år mere end 20.000 henvendelser fra mennesker, der er berørt af psykisk sygdom. Vores målgruppe er bred og samtalerne drejer sig om alt fra svær psykisk sygdom som skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser til navigation i sundhedssystemet og udfordringer i livet som pårørende. Det stiller krav til bredden i de frivilliges viden om psykisk sygdom, handlemuligheder og behandlingstilbud og deres evne til at samtale og rådgive. Derfor er vores frivilliges fortsatte faglige udvikling helt central. Alle rådgivere deltager i fællesmøder, kollegial sparring og fælles undervisningsdage og tilbydes gratis kurser indenfor psykiatri og psykologi.

Vores frivillige rådgivere er en mangfoldig gruppe af ca. 75 engagerede studerende, pensionister og alt derimellem, og vi værner om fællesskabet med sommerfest, julefrokost og andre fælles aktiviteter.

Vi rådgiver via telefon, chat og brevkasse.

Du kan se en lille film med en af vores rådgivere, Rachad, HER

Din profil
• du har faglig baggrund som f.eks. læge, sygeplejerske, socialrådgiver, psykoterapeut eller psykolog eller er under uddannelse hertil. Har du praktisk erfaring fra området er det et plus.
• du er i stand til at lytte og stille spørgsmål og du ”tør” rådgive, når der er brug for dette.
• du er empatisk, engageret og ansvarsbevidst.
• du har både livserfaring og faglig ballast at trække på.

Du får
• et meningsfuldt arbejde, der har afgørende betydning for tusindvis af mennesker.
• erfaring med rådgivningsarbejde og psykisk sygdom.
• psykiatridage, temaaftener, supervision, kurser og evt. mulighed for videreuddannelse som psykiatrivejleder.
• Certifikater.
• udtalelse efter 12 måneders ansættelse.
• et stærkt fagligt fællesskab i en veletableret organisation.

Vi forventer, at du
• kan deltage i et introduktionsforløb over tre dage/aftenener i efteråret – datoerne annonceres snarest
• deltager i supervision, temadage og fællesmøder.
• som udgangspunkt tager tre-fire vagter af fire timer hver måned på Psykiatrifondens kontor i København.


Vil du være med?
Så send din ansøgning og dit CV til Liza Johnson på lj@psykiatrifonden.dk. Ansøgningsfrist til d. 17. augustHar du yderligere spørgsmål kan du skrive til samme mail eller ringe på telefon 21 22 19 59.

Vi holder samtaler løbende.


Om os
Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. Vi forsker, laver oplysningskampagner, udgiver bøger og blad og prøver hele tiden at få psykiatrien højere op på den politiske dagsorden.

Psykiatrifondens Rådgivning er et gratis tilbud til borgere med psykisk sygdom og deres pårørende. Rådgivningen er bemandet af frivillige, der hver dag året rundt sidder klar til at besvare henvendelser, primært telefonisk, men også via chat og brevkasse.
Vi har hvert år ca. 9.000 samtaler, der er med til at forebygge og afhjælpe problemer relateret til psykisk sygdom og udgør et værdifuldt supplement til den etablerede psykiatri. Vi har 20.000 henvendelser, men kan ikke nå at besvare dem alle – så vi har brug for ekstra kræfter.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883