Psykiatrifonden søger en erfaren socialrådgiver med psykiatrierfaring til tidsbegrænset ansættelse med mulighed for forlængelse

Brænder du for at støtte og motivere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet grundet psykisk sygdom eller sårbarhed, til igen at se muligheder for en afklaring og en varig kontakt til arbejdsmarkedet?

 

I beskæftigelsesafdelingen varetager vi mentoropgaver, afklarings- og udviklingsforløb, funktionsevnebeskrivelser og hverdagsmestring for borgere med psykisk sygdom og sårbarhed. Vores forløb er arbejdsmarkedsrettede, og vi løser dem i tæt samarbejde med jobcentre i Hovedstadsområdet. Beskæftigelsesområdet er prioriteret højt, er strategisk vigtigt, og det er afgørende for Psykiatrifonden at skabe resultater på området. Vores borgere er ofte tilknyttet Psykiatrifonden i længere perioder, hvor vi arbejder udviklingsorienteret og støttende gennem hyppige samtaler i tæt tværfagligt samarbejde.

Vi er overbeviste om, at vi opnår de bedste forløb for vores borgere, når de bliver fulgt af den samme socialrådgiver og psykolog i hele deres forløb. Det betyder, at du skal have erfaring medog mod på alle skridt i processen fra kontaktetablering, samtaler, undervisning, praktiketablering og opfølgning samt tæt tværfagligt samarbejde med den tilknyttede psykolog. Endelig skal det være naturligt for dig at dokumentere arbejdet og borgerens progression. For at få succes i stillingen er det derfor nødvendigt, at du har erfaring fra det psykiatrifaglige område.

Dine konkrete arbejdsopgaver er: 

 • Koordinering af borgerrettede forløb i tæt samarbejde med afdelingens psykologer
 • Støttende og afklarende samtaler med borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, primært grundet psykisk sygdom og sårbarhed
 • Praktiksøgning og efterfølgende tæt opfølgning på virksomhederne
 • Tæt samarbejde med jobcenterets sagsbehandler
 • Mentoropgaver for borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom ift. tilbagevenden til/fastholdelse i job eller uddannelse
 • Tværfagligt samarbejde med afdelingens psykologer
 • Skriftlig afrapportering og vurderinger jf. den gældende lovgivning
 • Undervisning i hverdagsmestring

Dine kompetencer:

 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Du har særlig interesse for, og konkrete erfaringer med, det psykiatrifaglige område, gerne fra behandlingspsykiatrien
 • Du har erfaringer med beskæftigelsesområdet og et naturligt flair for at vurdere et forløb i forhold til lovgivningens muligheder, og hvad der skal til for, at jobcentrene i sidste ende kan træffe en juridisk afgørelse om fx flexjob
 • Du formår at arbejde selvstændigt og fleksibelt
 • Du formår at have mange bolde i luften
 • Du tager naturligt ansvar for den faglige udvikling og trivslen i afdelingen
 • Du har juridisk interesse og opdateret viden inden beskæftigelseslovgivningen
 • Du har stor rutine ift. skriftlig dokumentation

Vi tilbyder:

 • Spændende faglige opgaver, hvor der reelt er mulighed for at skabe udvikling for borgeren
 • Et inspirerende arbejdsmiljø på en arbejdsplads, hvor der er fokus på faglig stolthed
 • Ugentlige sagsmøder, psykiatrisk- og juridisk sparring samt supervision
 • Fleksibel arbejdstid og høj grad af indflydelse på eget arbejde
 • En arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er rum for nye tanker og kreative løsninger og gensidig støtte i opgaveløsningen
 • Grundig introduktion til vores arbejdsmetoder
 • Kollegial støtte, både når det er sjovt og når det indimellem er svært

Beskæftigelsesafdelingen

Du indgår i Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling, der p.t. har 7 medarbejdere, primært psykologer og socialrådgivere. Vi tilbyder et inspirerende og mangfoldigt job med gode kolleger og med mulighed for at gøre en forskel for de mennesker, du er i kontakt med og arbejder for.

Afdelingen drives kommercielt og har som mål at generere et voksende overskud til brug for finansiering af Psykiatrifondens øvrige aktiviteter. Udover vores borgerrettede forløb udbyder afdelingen uddannelser som fx psykiatrivejleder, uddannelse som børnegruppeleder, grundkursus om psykisk sygdom og lign. Vi drager også ud i landet og formidler vores viden og Psykiatrifondens arbejde i forskellige faglige sammenhænge.

Vil du vide mere

Yderligere oplysninger om Psykiatrifonden og beskæftigelsesafdelingen finder du på www.psykiatrifonden.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret chef Nicolaj Christiansen tlf. 23676366 eller nc@psykiatrifonden.dk.

Ansøgningen

Vi skal have din ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser og anden relevant dokumentation af dine kvalifikationer senest den 17. april 2019 kl.12.00. Vi forventer at holde samtaler den 25. og 26. april.

Ansættelsesperioden er fra den 1. juni 2019 til 31. juli 2020 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer om ugen, inkl. frokostpause.

Psykiatrifonden – sammen bekæmper vi psykisk sygdom

Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, som kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom eller som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide.

 

 

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883