Hvorfor gratis psykologhjælp?

De færreste unge har mulighed for at betale de op til 400 kr. i timen, det koster at gå til psykolog – hvis de overhovedet kan få tilskud. Uden tilskud koster det ofte mindst 1000 kr. at tale med en psykolog i en time. Psykiatrifonden håber, din kommune bliver den næste, der stiller psykologhjælp til rådighed i et åbent, gratis og anonymt tilbud til sine psykisk sårbare 15-25-årige borgere og på den måde giver dem hjælp i tide.

Hvorfor gratis psykologhjælp til unge?

”Stress, angst og depression æder folkesundheden op” – sådan lød en overskrift i Kristeligt Dagblad tidligere på året. Og der går næppe en uge uden overskrifter, særligt om, hvordan indre og ydre krav presser unge mennesker. Det gælder dem, der går på en uddannelse og gerne både vil have 12 i karakter, være den bedste til sin sport og den bedste ven, veninde, kæreste, datter eller søn.

Det gælder også dem, der er uden for uddannelsessystemet og måske kæmper med symptomer på angst eller depression og unge, der har det så svært, at de er begyndt at skade sig selv. Og det gælder dem, som i det hele taget oplever, at livet kan være rigtig svært. Statistikken taler sit tydelige sprog: De senere år er antallet af unge i alderen 15-19 år, som har fået diagnosen depression, tredoblet. Med andre ord er der desværre mange gode grunden til, at Psykiatrifonden arbejder for at flere kommuner skal tilbyde deres unge borgere i alderen 15-25 år gratis psykologhjælp.

Dyrt – selv med tilskud

PPR, skolepsykologordningen, dækker op til 18 år, men tilbyder ofte udelukkende udredning og ikke hjælp til at løse problemerne. Og er man over 18 og ikke i gang med en uddannelse, er det vanskeligt at finde åbne, gratis, anonyme tilbud om psykologhjælp. De færreste meget unge har mulighed for at betale de op til 400 kr. i timen, det koster at gå til psykolog – hvis man kan få tilskud. Uden tilskud koster det ofte mindst 1000 kr. at tale med en psykolog i en time. Psykiatrifonden håber, din kommune bliver den næste, der stiller psykologhjælp til rådighed i et åbent, gratis og anonymt tilbud til sine psykisk sårbare 15-25-årige borgere og på den måde giver dem hjælp i tide.

Betaling giver ulige muligheder

I januar bragte TV2 Syd et indslag om Ida Marie Overmark Nielsen. Hendes stedfar tog sit eget liv, og det påvirkede naturligvis den unge kvinde dybt. Hun kunne ikke forstå, hvad der var sket, og hun gik med en stor vrede indeni, som hun havde svært ved at håndtere. Hendes mor havde vanskeligt ved at hjælpe hende hele vejen, men havde også vanskeligt ved at rumme både sin egen sorg og vrede og sine to unge døtres. Oveni var økonomien en selvstændig forhindring.

Det er som sagt vanskeligt for de fleste at finde de mere end 1000 kroner per behandling, det koster at gå til psykolog. Selv med tilskud koster det op til 400 kroner i timen. Vi ved desuden, at mistrivsel findes i højere grad blandt unge fra socialt og økonomisk vanskeligt stillede familier, så kravet om egenbetaling fører en stærk ulighed med sig. 

Tidlig hjælp er afgørende

Det lyder måske mærkeligt i et privilegeret samfund som vores, men mange unge, uanset deres situation, har ofte svært ved at få den hjælp, de har brug for. Studievejledere, lærere – og forældre og venner, selvfølgelig – er ofte stærke ressourcer, men mange af de sårbare unge har brug for professionel hjælp. Derfor arbejder vi for, at flere danske kommuner skal have et åbent, anonymt tilbud om psykologhjælp til kommunens unge.

Gode grunde til at prioritere

Jo før, man får den rigtige hjælp, jo bedre. Over halvdelen af dem, der udvikler en egentlig psykisk sygdom, får de første tegn på den i teenageårene. Hvis bare nogle af de tilfælde kan forebygges, har vi vundet. I dag sender angstsygdomme flere end nogensinde på førtidspension.

De unge over 18 år, som i dag i særlige tilfælde kan få tilskud til psykologhjælp, benytter psykiatrien mindre, end dem, der ikke har den mulighed, viser en analyse. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883