Naturen som træningssal

TrygFonden har bevilliget mere end 2 mio. kr. til et nyt projekt, der har som mål at hjælpe mennesker med stress, angst og depression til et bedre liv via motion i naturen. Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrifonden, DGI Østjylland og Mindhood ved Århus Universitet.

Målet med 'Naturtræning - Pilot' er at undersøge, hvordan det allerede udviklede koncept ‘Naturtræning’ virker som en mental sundhedsfremmende indsats for mennesker med stress, angst eller depression. Der vil desuden være et særligt fokus på udvikling og afprøvning af metoder og værktøjer i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af målgruppen i foreningslivet. 

Hvad får du ud af at deltage i Naturtræning?

 • Du oplever, hvordan natur, motion og det sociale fællesskab i en idrætsforening fremmer dit fysiske og psykiske velbefindende
 • Du får et trygt motionstilbud med plads til alle, hvor og træningen er tilpasset dit niveau, behov og kunnen
 • Du har mulighed for at deltage i et åbent holdtilbud, hvor du møder andre med ondt i livet, uden der er tale om et decideret specialhold, som erstatter eventuel behandling

Problemstillingen bag projektet er, at ca. 20% af den voksne del af befolkningen kæmper med symptomer på en eller flere psykiske sygdomme, og at antallet af borgere med psykiske lidelser som stress, angst og depression er stigende. Forskning viser, at træning i naturen har en positiv virkning på dårlig mental sundhed, herunder blandt andet stress-, angst- eller depressionsramte. Meget tyder på, at træningen, hvis den foregår i fællesskab, f.eks. i foreningslivet, kan være særlig gavnlig. Desværre står gruppen af stress-, angst- eller depressionsramte ofte uden for foreningslivet, og er typisk svære at rekruttere til foreningsaktiviteter.  

I projektet undersøger vi:

 • Hvordan konceptet Naturtræning virker, når målgruppen er mennesker med stress, angst eller depression.
 • Hvordan vi bedst arbejder med rekruttering og brobygning mellem kommuner og foreninger.
 • Hvordan vi bedst arbejder med fastholdelse af målgruppen i foreningen.

 

Fakta om ’Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening’ 

Projektet afvikles i første omgang i fire kommuner – Favrskov, Odder, Syddjurs og Aarhus – med deltagelse af otte lokale idrætsforeninger. 

Projektet har følgende målsætninger:   

 • Uddannelse af mindst 16 instruktører – to fra hver idrætsforening
 • Mindst 96 personer med stress, angst eller depression deltager i tilbuddet
 • Minimum 50 procent af deltagerne oplever en positiv ændring i deres trivsel
 • Mindst 60 procent af deltagerne bliver opmærksomme på tilbuddet gennem kommunale brobyggernetværk
 • Alle otte foreninger oplever at have fået nye og brugbare redskabet til at modtage og fastholde mennesker med stress, angst eller depression
 • Bygge bro mellem forening og kommune, så borgere overgår til foreningstilbud, når de færdige med deres kommunale aktivitetstilbud/behandlingsforløb

Projektet afvikles fra 1. januar 2018 – 30. marts 2019.

Vil du høre mere? Kontakt pf@psykiatrifonden.dk.  

Vil du være med til Naturtræning i Østjylland? Kontakt projektleder i DGI Lene Gissel Rasmussen 2445 8622 eller lene.gissel.rasmussen@dgi.dk.

Du kan læse mere på DGIs hjemmeside.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883