Hvad går Peer-fælleskabet ud på?

10-15 frivillige peer-mentorer deltager i et uddannelsesforløb, der strækker sig over 7 måneder med én undervisningsdag om måneden. Der undervises i relevante emner og brugen af forskellige metoder, der kan anvendes i mentorrollen. Sideløbende med undervisningsforløbet deltager mentorerne en gang om måneden til gruppesparring med de andre mentorer på holdet.

Peer og peer-mentor bliver matchet ud fra egne ønsker, og i samværsforløbet mødes de efter aftale i en periode på 6 måneder med mulighed for at forlænge yderligere 3 måneder, hvis begge ønsker det.

Peer og peer-mentor mødes til forskellige aktiviteter, fx gåtur, cafebesøg, sport og meget andet.

Der er ingen regler for samværet, udover at det ikke skal foregå i eget hjem. Der vil blive planlagt 1-2 fælles arrangementer om året for alle deltagere, fx en sommerudflugt, julefrokost - eller hvad der er stemning for. 

Hvem er målgruppen?

Peers: Mennesker fra 18 år og opefter, som har haft et misbrug eller er i efterbehandling. Skal bo i Vejle Kommune. Skal være stoffri eller alkoholfri, dvs. at man også kan deltage, hvis man i en længere periode har været stabil på substitutionsmedicin.

Peer-mentorer: Mennesker fra 18 år og opefter, og som har personlig erfaring med alkohol- og/eller stofmisbrug. Skal bo i Vejle Kommune. Skal have været ude af misbrug og substitutionsbehandling i mindst 1 år.

Udenlandske erfaringer

I udenlandske projekter er det erfaringen, at peer’en i forbindelse med forløbet oplever en følelse af øget håb, kontrol over eget liv, inklusion og tilfredshed med egne livsomstændigheder. På længere sigt tager peer’en også i højere grad aktiv del i aktiviteter i lokalsamfundet.

Evalueringerne af metoden i Vejle Kommune viser, at ikke kun peers, men også mentorerne oplever en øget recovery, og de har samtidig fået et større netværk som følge af deltagelsen i projektet. Det er vores håb, at vi med dette projekt kan opnå lignende resultater for den nye målgruppe.

Omfang

Vi ønsker i projektperioden (2016-2018) at gennemføre to uddannelsesforløb med 10-15 peer-mentorer i hvert forløb og matche dem med et tilsvarende antal peers. Vores mål er at 40-60 peers og peer-mentorer gennemfører forløbet.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883