Peer-støtte

Mennesker, der er tilknyttet socialpsykiatrien i Vejle kommune, får hjælp til at få det bedre og blive inkluderet i civilsamfundet i et 3-årigt projekt, som igangsattes i januar 2014. Projektet hedder Peer-to-peer og er et samarbejde mellem Psykiatrifonden og socialpsykiatrien i Vejle Kommune.

 

Peer-to-peer-metoden går i al sin enkelhed ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom (eller stadig har en psykisk sygdom, men har lært at mestre den) i en afgrænset periode som frivillig støtter en bruger, der aktuelt har en psykisk sygdom. Nu afprøves Peer-to-peer-metoden i en dansk sammenhæng. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvor deltagerne i projektet løbende inddrages ift. tilrettelæggelsen af aktiviteter.

Vi ved, at lignende projekter i bl.a. Storbritannien har hjulpet mennesker i deres recovery-proces. Det har vist sig, at personlig erfaring med recovery er inspirerende og motiverende for dem, som ikke er kommet så langt i recovery-processen.

Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden afprøver nu, om metoden kan hjælpe mennesker i socialpsykiatrien i Vejle til i større grad at få det bedre og blive en del af lokalsamfundet. Håbet er, at erfaringerne fra peer-projektet i Vejle vil inspirere andre kommuner til at indtænke peer-tilgangen i den socialpsykiatriske indsats. Læs mere her på siden eller på projektets egen hjemmeside.     

Har du spørgsmål til peer-to-peer-projektet?

Kontakt Psykiatrifonden på pf@psykiatrifonden.dk eller projektleder i Vejle Lene Hoffensetz på 2913 1460 eller lerho@vejle.dk.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883