Tak

Du har nu adgang til at at hente dokumenterne fra peer-indsatsen. Tryk på de enkelte dokumenter for at hente dem.

Bog

Manual

Undervisningsmateriale

Netværksanalyse - afdækning af lokale aktører og ressourcer

Rekruttering og matching

Kontrakter

Afslutning af forløbet

Forankring

Evaluering - 2 validerede skalaer udvalgt af Rambøll

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883