Fordeling af opgaver mellem fagfolk og mentorer

Peer-mentorer kan enten være frivillige (som i peer-projektet i Vejle Kommune) eller ansat side om side med fagprofessionelle kommunalt eller regionalt. Hvad enten peer-mentorerne er frivillige eller ansat i en kommune eller region, har de en anden rolle end det faglige personale.   

Peer-mentorer og fagprofessionelle – hvem gør hvad?

Peer-mentorer:

 • Trækker primært på egne erfaringer med psykisk sygdom 
 • Giver følelsesmæssig og praktisk støtte
 • Etablerer ligeværdige og gensidige forhold
 • Bygger bro mellem "os og dem" 
 • Er sammen med peers når de har det svært
 • Holder liv i peers’ håb og drømme 
 • Holder fast i at der er et liv efter sygdommen 
 • Kan hjælpe peers med at udarbejde en recovery-plan
 • Inspirerer peers, bliver rollemodeller og gode eksempler på recovery 
 • Lytter til hvordan peers har det og dét at være bruger
 • Bidrager til at opretholde peer’ens følelse af tryghed 
 • Inspirerer til recovery-tænkning i socialpsykiatrien 
 • Er en rollemodel ift. hvordan man fortæller og bruger sin personlige fortælling bedst muligt   

Fagpersoner:

 • Trækker primært på faglighed  
 • Foretager professionelle vurderinger af problemer 
 • Diagnosticerer, belyser og beskriver problematikker 
 • Intervenerer klinisk, giver behandling og støtte 
 • Har en forståelse for forskellige tilgange til arbejdet med mental sundhed
 • Giver information om diagnoser og behandling
 • Vurderer og håndterer risici ud fra et fagligt perspektiv 
 • Sikrer ansvarlighed, både juridisk og fagligt 
 • Ansvarlige for at indhente og indberette diverse dokumentation 
 • Ansvarlige for at der tilbydes supervision
 • Støtter en recovery-orienteret praksis 

Kilde: Repper, 2013.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883