Hvad ved vi om effekten af peer-støtte?

Der er forsket relativt lidt i effekten af brugen af peer-mentorer, men de studier der er gennemført viser, at der er fordele ved brugen af peer-mentorer.

Undersøgelser viser, at peer-mentorernes recovery øges, de har større selvtillid og selvværd, føler mindre selv-stigmatisering, har flere kompetencer og føler sig mere værdsat. Peers oplever øget selvværd og selvtillid, bedre problemløsningsfærdigheder, øget følelse af empowerment, bedre adgang til uddannelse og arbejde, flere venner, bedre forhold, større selvsikkerhed i sociale sammenhænge, en følelse af at være accepteret og forstået, reduceret selvstigmatisering, større håb ift. eget potentiale og mere positive tanker om fremtiden. 

Det skal understreges, at ikke alle studier viser alle ovennævnte fordele og at det afhænger meget af hvilke peer-mentorer der er blevet udvalgt og, hvor godt de er blevet klædt på til opgaven.

Kilde: ImROC: ”Peer Support Workers: Theory and Practice”, june 2013.

Læs også 

Se omtale af Peer to peer projektet i Ugeavisen: Vejle-projekt skaber værdifulde venskaber

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883