Advisory board

Vi har samlet en lang række eksperter i et nationalt forebyggelsesråd, der løbende vil komme med anbefalinger til, hvad der skal til for styrke børns psykiske sundhed. Anbefalingerne skal bygge på viden og ekspertise – både fra eksperterne og Psykiatrifonden.

Formål

Psykiatrifonden driver en række projekter på børn og unge-området, som alle har til formål at opsamle afgørende viden om, hvad der virker.

Vores mål er at få bredt den viden ud, så børn kan blive støttet dér, hvor de er, og før det går galt. Med forebyggelsesrådets anbefalinger kan vi nå ud til kommuner og regioner, så vi kan sikre at børn og unge får de bedste rammer for deres liv.  

Medlemmer

Forebyggelsesrådet har 12 medlemmer, som kan ses nedenfor:

 • Niels Bielenberg, professor, Syddansk Universitet.
 • Pia Jeppesen, overlæge, ph.d, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hovedstadens Psykiatri.
 • Henrik Rindom, overlæge, Hvidovre Hospital og Stofrådgivningen i København.
 • Merete Nordentoft, Professor i psykiatri.
 • Carsten Obel, professor i almen medicin, Århus Universitet.
 • Finn Diderichsen, professor, Institut for folkesundhed, Københavns Universitet.
 • Jakob Kjellberg, professor, Nationale institut for regioners og kommuners analyse og forskning.
 • Anders Hede, Forskningschef i Trygfonden.
 • Mikael Thastum, professor i børnesundhedspsykologi og klinisk børnepsykologi.
 • Ingeborg Hedegaard Kristensen, sundhedsplejerske, MPH, ph.d.-studerende.
 • Ida Koch, psykolog, forfatter.
 • Annika Hermansen, Børne- og Familiechef, Ringsted kommune.

Kontakt 

Har du spørgsmål om forebyggelsesrådet, er du velkommen til at kontakte Psykiatrifonden på pf@psykiatrifonden.dk

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883