PsykiatriAlliancen – Sammen om psykisk sundhed

PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet. Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af patienter, brugere, pårørende og faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud.

Psykiske sygdomme og lidelser er samlebetegnelse for en række meget forskellige tilstande, som alle udgør en betydelig byrde for den sygdomsramte, de pårørende og for samfundet som helhed. Psykiske lidelser er ofte forbundet med samfundsmæssigt tabu. Der er endvidere en betydelig ulighed i sundhed, bl.a. målt på forventede leveår. 

PsykiatriAlliancens formål er at forstærke og forbedre indsatsen omkring psykiske lidelser indenfor bl.a. forebyggelse, behandling, sikkerhed, forskning, sammenhæng i de offentlige ydelser og overdødelighed. Vi ønsker at bekæmpe stigma ved at skabe åbenhed og forståelse omkring psykiske lidelser. Vi ønsker at fremme recovery, dvs. mulighederne for at blive rask eller leve et meningsfuldt liv med sin sygdom.

Har du spørgsmål til PsykiatriAlliancen kan du kontakten Psykiatrifonden på pf@psykiatrifonden.dk eller 3929 3909.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883