Søg et legat fra Hoffmann & Husmans Fond

Psykiatrifonden modtager på vegne af Hoffmann & Husmans Fond ansøgninger til legater på 10.000 kr. Legaterne kan søges af enkeltpersoner, som har en psykisk sygdom og er økonomisk trængte. Vi glæder os til at modtage din ansøgning inden den 22. november 2020.

Sådan søger du

Du kan søge ved at udfylde et kort ansøgningsskema og underskrive en samtykkeerklæring.

Download ansøgningsskema

Download samtykkeerklæring

Samtykkeerklæringen SKAL være med, da vi ellers ikke kan behandle dine oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelse, og hvordan dine oplysninger bliver behandlet nedenunder.

Send din ansøgning og underskrevne samtykkeerklæring i en krypteret/sikker e-mail til HH.legat@psykiatrifonden.dk

> Derudover skal du sammen med din ansøgning sende en lægeerklæring, der dokumenterer din sygdom og den eller de seneste årsopgørelser, der dokumenterer husstandsindkomsten.

Ansøgningsfristen til Hoffmann & Husmans Fonds legat ved sygdom og trang er udløbet for i år. Vi har fået mange ansøgninger og har ikke mulighed for at skrive afslag. Vi skriver til alle modtagere på mail, men hvis du ikke har hørt fra os den 7. december, har du desværre ikke modtaget et legat. Du er meget velkommen til at søge igen næste år.

Sådan foregår ansøgningsprocessen

Vi er ikke i stand til at vejlede på individuelle ansøgninger, men vi behandler alle komplette ansøgninger.

Vi behandler ansøgningerne i strengeste fortrolighed.

Hvis du modtager et legat fra Hoffmann og Husmans Fond, giver vi dig besked mandag den 7. december 2020. Du vil modtage en bevillingsskrivelse på e-mail. Derefter vil beløbet blive overført til den konto, du har oplyst.

Vi har ikke mulighed for at give afslag, så hvis du ikke har hørt på denne dato, har du desværre ikke fået bevilliget et legat. Du er meget velkommen til at søge igen i 2021.

Databeskyttelse

På baggrund af Databeskyttelsesforordningen, er det nødvendigt, at ansøgere udfylder en samtykkeerklæring. Samtykket giver tilladelse til, at de personlige oplysninger, der gives til Psykiatrifonden i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, må opbevares af Psykiatrifonden.

Samtykket indebærer også, at oplysninger om ansøgere, som modtager et legat, kan blive videregivet Hoffmann og Husmans Fond og til en række eksterne parter, herunder revision, pengeinstitutter og relevante myndigheder fx Skattestyrelsen.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883