Instruktør-uddannelsen

Instruktøruddannelsen forløber over fire dage fordelt på to moduler. Der er en til to ugers mellemrum mellem de to moduler.

Første modul omhandler selve virket som instruktør i Psykisk Førstehjælp. På andet modul arbejdes der med præsentationsopgaver, hvor du som instruktør skal fremlægge en del af kursusmaterialet for de øvrige deltagere.

Vil du uddanne dig til instruktør?

Så skal du ansøge om at komme på vores instruktør-uddannelse.

Udfyld ansøgningsskemaet her.

Præsentationsopgave 

Præsentationsopgaverne har to formål: dels at være en træningssituation for dig som kommende instruktør, hvor du får respons og inspiration til din undervisning, dels at vi får mulighed for at vurdere dine kompetencer som instruktør i Psykisk Førstehjælp.

Præsentationsopgaven udleveres på første modul, og der må derfor forventes hjemmearbejde/forberedelse til andet modul.

Din deltagelse på kurset vurderes på baggrund af aktiv deltagelse, fremmøde og udførelsen af præsentationsopgaven.

Din indsats vurderes som bestået/ikke bestået. Vurderingskriterierne for præsentationsopgaven tager afsæt i vores beskrivelse af 'den gode instruktør', og disse præsenteres og konkretiseres på dag to på første modul, hvor opgaven udleveres.

Udbytte af uddannelsen

Dit forventede udbytte af uddannelsen er:

  • Viden om undervisning af voksne i Psykisk Førstehjælp.

  • Mulighed for at udvikle på undervisningskompetencer inden for Psykisk Førstehjælp.

  • Håndtering af svære situationer, personlige historier og tidsstyring i undervisningen.

  • Erfaring med brug af øvelser og cases.

  • Mere viden om Psykisk Førstehjælp og de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med afholdelse af Psykisk Førstehjælpskurser.

  • Introduktion til brug af hjemmeside og PowerPoint.

  • Netværk med de andre instruktører.