Kompetencer og Krav

For at sikre kvaliteten af Psykisk Førstehjælps-kurserne stiller vi en række krav til dig, der vil være instruktør.

Værdier

Som instruktør har du ikke berøringsangst over for psykisk sygdom. Du er åben og nuanceret i din formidling af, at mennesker er forskellige, også når man er ramt af psykisk sygdom. Du anvender eksternaliserende sprogbrug om psykisk sygdom i din formidling. Et menneske ramt af psykisk sygdom er andet og mere end sygdommen.

Formidler med engagement og energi

Kursisterne på kurset skal kunne mærke, at du brænder for vigtigheden af Psykisk Førstehjælp. Man må ikke være i tvivl om, at du synes konceptet og materialet er godt, og at sagen er vigtig.

Klart sprog, god kontakt og ikke oplæsning

Det er vigtigt, at du kan formidle komplekst stof på en enkel måde, som er tilgængelig for alle. Det er også vigtigt, at du som underviser har en god kontakt med kursisterne og hele tiden afstemmer undervisningen med energien i rummet. En høj grad af oplæsning er uhensigtsmæssig både for kontakten med kursisterne og energien i rummet.

Fleksibilitet

Det er vigtigt, at du som instruktør er i stand til at tilpasse dig efter, hvad der opstår i rummet. Herunder også tilpasse øvelser og indhold således, at kursisterne får størst muligt udbytte.

Case- og øvelsesorienteret

Det er vigtigt for formidlingen, at du varierer din undervisning. For variationen i undervisningen er øvelser og cases vigtige. Vi lægger vægt på, at instruktøren er i stand til at planlægge og udføre cases og øvelser, og vurdere, at de er hensigtsmæssige for kursisternes læring.

Erfaring

Det er vigtigt, at du har undervisningserfaring, da dette øger fleksibiliteten i undervisningen og skaber mere overskud i undervisningssituationen. Du skal som instruktør trække på en generel palet af voksenpædagogiske kneb, der får undervisningen til at flyde bedre.

Læringsvillig og feedbackorienteret

Det er vigtigt, at du som instruktør er feedbackorienteret og læringsvillig. Vi har en feedback-struktur, der muliggør en udvikling hos vores instruktører. Dette gælder både formidlingskompetence og vidensniveau.

Viden om og kendskab til psykisk sygdom og behandlingssystemet

For at kunne formidle med autoritet og indsigt skal du have en bred og grundig viden om kursets fire hovedtemaer. Du skal have viden om psykisk sygdom, som du kan bruge i undervisningsøjemed og have forståelse for, hvad psykisk sygdom har af omkostninger for det enkelte menneske og de pårørende.

Du skal endvidere have grundlæggende viden om behandling af psykisk sygdom og det psykiatriske behandlingssystem.

Psykisk Førstehjælps guidelines og evidens

På instruktøruddannelsen får du kendskab til Psykisk Førstehjælps guidelines og de evidensprincipper, som programmet følger.

Optagelseskriterier for at blive instruktør

For at blive instruktør i Psykisk Førstehjælp har Psykiatrifonden sat følgende kriterier, som vi vurderer din ansøgning ud fra:

  • Du har gennemført et Psykisk Førstehjælpskursus og har læst Psykisk Førstehjælp-manualen ca. 2-3 måneder inden uddannelsesstart. Find et Psykisk Førstehjælpskursus her.

  • Du har en åben, produktiv og ikke-stigmatiserende tilgang til mennesker, som er ramt af psykisk sygdom.

  • Du er entusiastisk og motiveret for at stå for kurser i Psykisk Førstehjælp.

  • Du besidder grundlæggende viden om behandling af psykisk sygdom.

  • Du har erfaring med formidling og voksenundervisning.

  • Du er parat til at undervise i et fast program.

  • Du har kendskab til psykisk sygdom.

  • Du har en plan for, hvordan du vil udbyde dine kurser – enten som instruktør tilknyttet din organisation/arbejdsplads eller som privat udbyder. Hvis du eksempelvis skal udbyde kurset via din arbejdsplads, skal du sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning til, at du fremadrettet kan afholde kurser.

  • Du er indstillet på at være en del af en projekt, hvis overordnede mål er at udbrede kendskabet til Psykisk Førstehjælp til den danske befolkning.

  • Du er fri af egen psykisk sygdom og personlige kriser, og er afklaret med pårørendes psykisk sygdom eller kriser.


Download pdf'en om at være Psykisk Førstehjælps-instruktør her.