Afslutning af dit kursus – Psykisk førstehjælp

Kære Instruktør 
Du har for kort tid siden afsluttet et kursus i psykisk førstehjælp. Du skal nu tage stilling til, hvem dine kursister der har bestået kurset. 

Du kan gøre det her: 
<instructor/administrate course> 

NB: Først når du har taget stilling til alle dine kursister, kan du afslutte kurset. Det er vigtigt, at du får afsluttet kurset, så dine kursister kan få tilsendt feedbackskema og efterfølgende certifikat. 

Venlig hilsen 
Psykisk førstehjælps-teamet 

p1h@psykiatrifonden.dk