Instruktør har ikke taget stilling til gennemførte kursister – Psykisk Førstehjælp

Instruktøren: 
<Navn på instruktør>
<ID>
<Telefon>
<Email>

Har ikke – inden for 96 timer – taget stilling til, hvorvidt deltagerne har bestået kurset.
Kontakt instruktøren ASAP.

Kurset
<Tid>
<Sted>

Du kan se kurset her:
<Link admin/Administrate course>