Nyt brugernavn

Kære <instruktør navn>
Vi har ændret dit brugernavn (email) til følgende e-mail:

<email>

Log in her: <link log-in>

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på p1h@psykiatrifonden.dk.

Venlig hilsen
Psykisk førstehjælps-teamet

p1h@psykiatrifonden.dk