Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen

Et kursus i Psykisk Førstehjælp giver jer viden om og konkrete værktøjer til, hvordan I kan støtte og hjælpe en kollega eller medarbejder, der oplever mistrivsel eller er i en krise. Kurset er for arbejdspladser en investering i mindre sygefravær, sundere arbejdsmiljø, større effektivitet og fastholdelse af medarbejdere.

Vil du vide mere om Psykisk Førstehjælp på Arbejdspladsen?

Kontakt kursuskoordinator Fie Bak Johansson på fbk@psykiatrifonden.dk eller 2036 4144.

Sæt fokus på mental sundhed og mindsk sygefravær 

Mentalt sunde mennesker er gladere, mere engagerede og mere produktive. Derfor ser flere og flere virksomheder vigtigheden i at fremme mental sundhed og forebygge psykisk sygdom og stress på arbejdspladsen. 

Hver femte dansker rammes i løbet af deres arbejdsliv af psykisk sygdom såsom angst eller depression – eller stress. Mentale helbredsproblemer er årsag til en betydelig del af det samlede sygefravær i befolkningen. Psykisk sygdom og stress har store konsekvenser for det enkelte menneskes livskvalitet og arbejdsevne - og for arbejdspladsen. Samtidig er psykisk sygdom på mange arbejdspladser forbundet med stort tabu, og mennesker, der er ramt af en psykisk sygdom, oplever ofte at føle sig stigmatiseret og fremmedgjort på deres arbejde.  

Et kursus i Psykisk Førstehjælp er for arbejdspladser en investering i mindre sygefravær, bedre fastholdelse af medarbejdere, større effektivitet og ikke mindst et sundere arbejdsmiljø, hvor medarbejdere ved, hvordan de skal handle, hvis de selv bliver ramt af psykiske symptomer, eller de er bekymret for en kollega.   

Få en systematisk og evidensbaseret tilgang til håndtering af mistrivsel og psykisk sygdom  

Med Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen vil I øge jeres virksomheds og ansattes viden om psykiske sygdomme, så I kan spotte tidlige tegn på mistrivsel og psykisk sygdom. I får konkrete værktøjer til, hvordan man handler overfor mennesker, der er i psykisk mistrivsel og/eller i krise, så han eller hun kan få hjælp hurtigere og dermed mindske risikoen for sygemelding.  

Vi bruger mange timer på vores arbejde hver eneste dag. Det er derfor vigtigt, at vi har viden og kompetencer til at hjælpe, når vi står over for en medarbejder eller kollega, som har psykiske problemer. Mange vil gerne hjælpe, men de er bange for at gøre ondt være - eller også ved de ganske enkelt ikke, hvordan de skal agere.  

Målgruppe 

Kurset henvender sig til alle arbejdspladser, hvor medarbejderne er i daglig kontakt med mennesker - både kollegialt eller i borger- og kundekontakt.

Indhold på kurset  

Kurset består af 14 timers undervisning og er opdelt i moduler, så det kan afholdes på to eller flere dage.

Kurset tager udgangspunkt i de mest udbredte psykiske sygdomme og kriser samt stress. Det er vigtigt at understrege, at stress ikke er en psykisk sygdom, men undersøgelser viser, at hvis man er ramt af stress, har man større risiko for at udvikle depression og angst.

Undervisningen vil være en blanding af viden, øvelser, case-arbejde og feedback. Cases og øvelser kan tilpasses af instruktøren til jeres arbejdskontekst. 

Få uddannet jeres egen Psykisk Førstehjælpsinstruktør  

I har mulighed for at få uddannet jeres egen instruktør i Psykisk Førstehjælp i Psykiatrifonden, som kan opkvalificere øvrige medarbejdere og være en nøgleperson på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være en arbejdsmiljørepræsentant eller HR-personale. Læs mere om uddannelsen.