Kursus i Psykisk Førstehjælp til unge

Psykisk Førstehjælp til unge er et kursus målrettet voksne, som er i kontakt med unge (13-25 år) i hverdagen, fx lærere, mentorer, forældre m.fl. Fokus på dette kursus er på unges generelle udvikling og hvordan psykiske sygdomme og kriser viser sig hos unge, og hvordan man som voksen kan støtte og hjælpe unge, som er i mistrivsel bedst muligt.

Vil du vide mere?

Kontakt kursuskoordinator Fie Bak Johansson på fbk@psykiatrifonden.dk eller 2036 4144.

Rekordmange unge har det svært. Mobning, angst, pres i forhold til uddannelse og sociale medier er bare nogle af de udfordringer, der bidrager til, at mange unge mistrives. Forældre, lærere, mentorer, trænere m.fl. kan ofte se, at de har det svært, men de ved ikke, hvordan de kan hjælpe bedst muligt.

Der er behov for, at du har kompetencerne

Forskning viser, at psykisk sygdom ofte starter i ungdommen eller i den tidlige voksenalder. Det er påvist, at halvdelen af alle, der bliver ramt af psykisk sygdom bliver syge inden de fylder 18 år (National Survey of Mental Health and Wellbeing 2007). Når en ung får en psykisk sygdom, kan det påvirke hans eller hendes muligheder for at gennemføre en uddannelse, at blive etableret på arbejdsmarkedet og danne gode sociale relationer. Psykisk sygdom kan med andre ord påvirke hele personens livsforløb. Det er derfor helt afgørende, at personens mistrivsel opdages tidligt, og at den fornødne hjælp og behandling etableres.

Få tryghed til at handle

Kurset er evidensbaseret og bliver anvendt i 22 lande verden over.

På kurset får du viden om de mest udbredte psykiske sygdomme og kriser, som rammer unge. Du får kompetencer til at handle, når du står over for en ung, som viser tegn på psykisk mistrivsel. Du lærer at genkende tegn og symptomer på psykiske sygdomme og kriser, og du får kendskab til, hvor den unge kan få relevant professionel hjælp.

Du får tryghed til at handle, og du kan være med til at hjælpe den unge til at få en hurtigere recovery og forhindre, at en reel psykisk sygdom udvikler sig.

Målet med Psykisk Førstehjælp til unge er, at flere unge, som er i mistrivsel, bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med større forståelse. Flere voksne skal have redskaber til at tage hånd om unge, som viser tegn på psykisk sygdom eller krise.

Du bliver ikke uddannet terapeut, men du får helt konkrete redskaber til at lytte, berolige og reagere hensigtsmæssigt i krisesituationer.

Indhold på kurset

Kurset består af 14 timers undervisning. Kurset er opdelt i moduler, så det kan afholdes på to eller flere dage:

Temaer Kriser
 • Depression
 • Selvmordstanker og selvmordsadfærd
 • Angst
 • Selvskade
 • Spiseforstyrrelser
 • Panikanfald (angst)
 • Psykoser
 • Medicinsk nødstilfælde ved spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Reaktioner ved traumer
 
 • Akutte psykotiske tilstande
 
 • Alvorlige reaktioner ved misbrug
 
 • Aggressiv adfærd