Søgning

Søg efter noget specifikt, eller udforsk indholdet

591 resultater

Tegn på mistrivsel hos børn og unge

Her kan du læse om de mest almindelige tegn på mistrivsel hos børn og unge. Længere nede er der et særligt afsnit med fokus på unge og mistrivsel, da der kan være særlige kendetegn hos unge i alderen 12-18 år som mistrives, og at unge i puberteten gennemgår store forandringer på flere planer, som kan forveksles med mistrivsel.

/boern-unge/til-undervisere/mistrivsel/tegn-paa-mistrivsel-hos-boern-og-unge.aspx

Mind my mind - Tidlig hjælp til flere børn og unge

Psykiatrifonden er med til at udvikle og afprøve et dansk tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og adfærdsvanskeligheder. Målet er at tilbyde hurtig og effektivt hjælp for at forebygge udvikling af svæ­rere psykisk sygdom og sociale proble­ mer hos børn og unge i skolealderen. Og perspektiverne er store.

/boern-unge/mind-my-mind/mind-my-mind-tidlig-hjaelp-til-flere-boern-og-unge.aspx

Gruppeleder for børn og unge

4-dages gruppelederkursus med fokus på børn og unge, som vokser op i familier, hvor én eller begge forældre er ramt af psykisk sygdom.

/uddannelser-kurser-og-konsulentydelser/uddannelser-kurser/gruppeleder.aspx

Skizofreni hos børn og unge

Børn og unge, som senere udvikler skizofreni, har ofte kognitive, sproglige, motoriske og sociale vanskeligheder tidligt i livet.

/viden/diagnoser/skizofreni-og-andre-psykoser/skizofreni-hos-unge/skizofreni-hos-boern-og-unge.aspx

Psykoser hos børn og unge

Børn under 10 år får sjældent stillet diagnosen psykose. Til gengæld stiger hyppigheden i ungdomsårene. Et dansk studie viser, at 0,25% af unge i alderen 13-19 år har psykose.

/viden/diagnoser/skizofreni-og-andre-psykoser/psykoser-hos-boern-og-unge.aspx

Flere selvmord og selvmordsforsøg blandt børn udsat for vold

Børn og unge, der er ofre for overgreb, vold og mobning, har en markant øget risiko for at forsøge selvmord.

/viden/nyt-fra-forskningen/flere-selvmord-og-selvmordsforsoeg-blandt-boern-udsat-for-vold.aspx

Flere børn og unge skal have et godt liv

Mange børn er direkte eller indirekte ramt af psykisk sygdom og psykiske problemer, og ofte går børnene alene med tanker og bekymringer. Vores indsatser støtter de børn - og oplyser alle andre.

/boern-unge.aspx

Når mor eller far har en psykisk sygdom

Børn og unge, som vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom, tror ofte, at sygdommen eller det svære samvær er deres skyld. De tror, at far eller mor er sur eller træt, fordi han eller hun ikke elsker dem, eller fordi de har opført sig dårligt. De har brug for at forstå, hvad der foregår i familien, og for nogen at tale med.

/boern-unge/boern-og-unge-som-paaroerende.aspx

Tilbud til børn og unge i de grønne kommuner

Hver tredje kommune har et tilbud om hjælp og støtte til sårbare børn. Psykiatrifonden har spurgt alle landets kommuner, hvilke tilbud, de har om hjælp og støtte til børn, der vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom. 32 eller knap hver tredje af de 98 danske kommuner har et tilbud, som svarer til de kriterier, Psykiatrifonden stillede op. Her kan du se tilbuddene i de grønne kommuner.

/boern-unge/boern-og-unge-som-paaroerende/boernegrupper-over-hele-landet/find-tilbud-til-boern-og-unge.aspx

Udviklingsstadier og trivsel

Forældre spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns trivsel. Gennem den måde, vi opdrager og omgås vores børn på, er vi med til at forme og styrke børnenes personlighed og identitet.

/boern-unge/opdragelse-trivsel/opdragelse-og-trivsel/udviklingsstadier-og-trivsel.aspx
1 2 3 4 5   60

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883