Sådan gør du

Når du opretter testamente, sikrer du, at dine ejendele og formue fordeles, som du ønsker. Er der ikke noget testamente, er det arveloven, der gælder. Hvis du ikke har nogen lovmæssige arvinger og ikke har skrevet testamente, går hele arven til staten.

Hvorfor oprette eller ændre testamente?

Der er mange fordele ved at oprette et testamente – uanset formue og alder, og uanset om du har ægtefælle, børn eller andre slægtsarvinger. Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver tilgodeset, og at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit. Arveloven bestemmer som udgangspunkt, at du har mulighed for at råde over ¾ af, hvad du ejer, hvis du har tvangsarvinger. Har du ingen tvangsarvinger, råder du over det hele.

 

GRATIS TESTAMENTE

Når du tilgodeser Psykiatrifonden i dit testamente, kan du få dækket udgiften til advokaten – op til 5.000 kr., hvilket som regel dækker hele udgiften. Du kan selv vælge en advokat, fx ud fra listen over arveretsadvokater hos Det Gode Testamente, som Psykiatrifonden er med i. Eller du kan kontakte senior-advokat Marie-Louise Moltke-Leth fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, som Psykiatrifonden samarbejder med. Advokaten kan fx fortælle om dine muligheder for også at tilgodese andre end dine tvangsarvinger, fx en god ven eller en god sag, eller hvordan du kan nedbringe den samlede boafgift. Med den såkaldte 30%-løsning kan dine arvinger fx få et større beløb, fordi det er muligt at lade en velgørende organisation som Psykiatrifonden betale boafgiften – samtidig med at støtter du en god sag.

Kontakt Betina Albrechtsen på 2349 4016 eller ba@psykiatrifonden.dk, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at få juridisk rådgivning og oprette gratis testamente.

Hør advokatens gode råd om oprettelse af testamente her:

 

HVAD KAN TESTAMENTERES?

Når du opretter et testamente, har du mulighed for at betænke velgørende formål eller personer, som betyder noget særligt for dig - uafhængig af om du har børn, eller om du er gift. Du kan vælge at testamentere på forskellige måder:

  • Hvis du har tvangsarvinger: Op til ¾ af din formue - angivet som en procentdel
  • Hvis du ikke har tvangsarvinger: Op til hele din formue - angivet som en procentdel
  • Et bestemt beløb eller bestemte ejendele Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883