Myte 8 - Folk, der får en psykisk sygdom, er sarte og svage

Nej! Alle folk kan få en psykisk sygdom, og ca. hver tredje dansker vil på et tidspunkt i livet opleve symptomer på psykisk sygdom. Og man kan godt være psykisk sund og stærk, selvom man har en psykisk sygdom. Der kan også ligge en umådelig styrke i at have lært at favne en given psykisk sårbarhed eller lidelse.

Afstemningen er slut - Tak fordi du stemte!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883