Gruppeleder for børn og unge

4-dages gruppelederkursus med fokus på børn og unge, som vokser op i familier, hvor én eller begge forældre er ramt af psykisk sygdom.

Hvem er uddannelsen for 

​Kurset er for fagpersoner, der i det daglige arbejde er i tæt kontakt med børn, f.eks. til lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere.

Dynamisk undervisning

​Psykiatrifonden udbyder et 4-dages gruppelederkursus med fokus på børn og unge, som vokser op i familier hvor en eller begge forældre er ramt af psykisk sygdom. Kurset tilbyder en variation af teori og praksis, hvor alle teoretiske elementer tager udgangspunkt i øvelser og lege – lige til at tage med ud i en gruppe. Der forventes høj deltageraktivitet med afprøvning af de præsenterede metoder i praksis. Det er en proces, hvor der leges og laves øvelser for at mærke på egen krop, hvad børnene tilbydes. 

 

Gruppelederuddannelsens indhold

Med kurset får du kendskab til udviklingspsykologi, legens betydning, mentalisering og børns behov, når forældreevnen er udfordret. Du får redskaber og færdigheder til at afholde og lede grupper for børn af forældre med psykisk sygdom. Som gruppeleder vil du bidrage til, at børn lærer at mestre det svære livsvilkår, det kan være at vokse op med en syg forælder.

Det får du på kurset

​De 4 dage hænger sammen og er struktureret som et gruppeforløb, 

så du efterfølgende er kvalificeret til at gennemføre dit eget gruppeforløb med en anden gruppeleder.
 
Kurset giver dig forudsætninger for at:

 • Planlægge og gennemføre gruppeforløb for udsatte børn
 • Inddrage lege og aktiviteter til at fremme børnenes mestring, sammenhold og gensidige støtte
 • Anvende narrative, mestringsfremmende- og mentaliserende perspektiver på arbejdet med børnegrupper
 • Arbejde med et udviklingspsykologisk perspektiv på børnenes adfærd

Når du har gennemført alle 4 dage, modtager du dit kursusbevis.

Modul 1
​To dage

Modul 2 
To dage

Du bliver i stand til at:
 • Sætte rammer og mål samt skabe gruppekultur
 • Planlægge og organisere gruppeforløb
 • Opstart af gruppeforløbet
 • Anvende leg til at fremme børns udvikling
 • Anvende viden om forældre, barn og psykisk sygdom
Krydret med teori og masser af øvelser og lege.
Du bliver i stand til at:
 • Praktisere gruppeledelse – personlige ledelseskompetencer og fællesledelse
 • Skræddersy det gode gruppeindhold til målgruppen
 • Opbygge et gruppeforløb tilpasset aldersgruppe
 • Afslutte gruppeforløb og formidle brobygning
 • Skabe forandring hos børn og familier
Krydret med teori og masser af øvelser og lege

Det siger andre

Der er flere ting jeg syntes var særligt godt ved det kursus. Dels tog det dem meget kort tid at skabe en atmosfære med tryghed, nærvær, motivation og engagement ved deltagerne. Dels er dels er det min oplevelse at uddannelsen har rustet socialrådgiverne og psykologerne til at varetage opgaven som gruppeleder meget professionelt. De har gives os flere tangenter at spille på i arbejdet med børn der lever i en vanskelig hverdag og præsenteret en masse redskaber der konkret kan bruges i en travl hverdag.” – Faglig koordinator/socialrådgiver
 
”Noget af det jeg særligt vil fremhæve i gruppelederuddannelsen er dens opbygning med en vekselvirkning mellem teori og praksis, og meget nær praksis, da man får lov at afprøve mange øvelser og lege på egen krop og dermed også skabe selvrefleksion. Det giver selvbevidsthed omkring rollen som gruppeleder og indsigt i, hvad det er man gerne vil hjælpe med til at skabe af forandringsprocesser i børnene

Projektleder for evaluering
Militærpsykologisk Afdeling 

 

 

Du kan tilmelde dig gruppelederkurset her

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883