Kursus om depression

I følge Sundhedsstyrelsen rammes 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd af depression i løbet af livet, og der har de seneste årtier været en stigning i forekomsten af milde og moderate depressioner.

Deltag i Psykiatrifondens kursus om depression med underviser, og lær hvordan du som fagperson kan støtte op om behandling og efterforløb for en borger med depression.

HVEM ER KURSET FOR?

Kurset er henvendt fagprofessionelle. 

DYNAMISK UNDERVISNING

Underviser på kurset er psykolog Lone Vesterager, ph.d., specialist i psykoterapi hos voksne, der har stor erfaring med at rådgive borgere med psykisk sygdom. Derfor leverer hun et højt vidensniveau og en praksisnær undervisning, som giver dig den bedste forståelse for psykisk sygdom.

 

Køb kurset her

DET FÅR DU PÅ UDDANNELSEN

På kurset får du grundlæggende viden om og symptomer på depression samt kendskab til de centrale tiltag professionelle kan tilbyde som hjælp til at forebygge.

På kurset får du bl.a. viden om:

  • Risikofaktorer for udvikling af depression
  • Hvilke behandlingsmetoder er effektive og anbefales – og for hvem
  • Behandlingselementer fra kognitiv adfærdsterapi og andre
  • Evidensbaserede behandlingsformer for depression
  • Komorbiditet og/eller misbrug, forebyggelse ved tilbagevendende depression
  • Selvmordsrisiko og selvmordsforebyggelse

Kursus i København

Kurset foregår i Psykiatrifonden (se på kort)

Hejrevej 43

2400 Købehavn NV

Hvornår 

Den 3. september 2019 fra klokken 9.00-15.00

Pris

3.125 kr. inkl. moms

 

Køb kurset her

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883