04.JUL.2019

Angst og stressrelaterede tilstande

Angst og stressrelaterede tilstande kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer angsten som intense reaktioner på bestemte tidspunkter og for andre er angsten til stede hele tiden. Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd.

Hvor mange har angst?

Der er nogen usikkerhed omkring præcis hvor udbredt angsttilstande er, men alle undersøgelser tyder på at forekomsten er høj. En stor undersøgelse blandt flere europæiske lande konkluderer at ca. 12 % af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand, mens en norsk undersøgelse viser tal helt oppe på næsten 20%. De fleste angsttilstande ses i langt højere grad hos kvinder end mænd. Der er også mange der har flere former for angst, eller angst og depression samtidig (Sundhedsstyrelsen 2007)

Hvad er angst?

Angst er en naturlig reaktion på oplevet fare. Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og fx flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Men nogle mennesker reagerer på begivenheder eller i situationer, der ikke almindeligvis udløser angst. Det vil sige, at den naturlige angstreaktion er ude af proportion med den reelle fare. 

Nervøse tilstande dækker over de mest almindelige angstlidelser som socialfobi, agorafobi, enkeltfobi, panikangst, generaliseret angst og OCDAngsten er typisk vedvarende, det føles måske som om den altid har været der, og typisk har den ikke én bestemt årsag.

Stress-relaterede tilstande dækker over reaktioner på enten svær belastning, der udløser en akut belastningsreaktion, eller en permanent negativ livsændring der medfører en tilpasningsreaktion. Diagnoserne hedder posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), akut stressreaktion og tilpasningsreaktion.

Somatoforme tilstande er tilstande hvor patienten gentagende gange oplever at have fysiske symptomer og behov for fysisk behandling, trods forsikringer fra lægen om at der ikke er noget galt. Tilstandene drejer sig om angst for eget helbred.

De dissociative lidelser er tilstande, hvor der sker et helt eller delvist tab af den normale forbindelse mellem hukommelsen, identitetsopfattelsen, sanseindtryk og kropslig adfærd. Tilstandene kan fx vise sig som delvist hukommelsestab eller manglende evne til at bevæge musklerne. Tilstandene opstår typisk efter en traumatisk begivenhed og går i de fleste tilfælde over efter få uger eller måneder. (WHO, 2016) 

Kilder

- Sundhedsstyrelsen. (2007). Referenceprogram for angstlidelser hos voksne. 

- WHO. (2016). International Classification of Diseases 10th edition (ICD-10) Version:2016.

Hvilke symptomer er der på angst?

Angst har både psykiske og kropslige symptomer. De psykiske symptomer kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad. Det kan fx være som en konstant uro og bekymring, eller som pludselige panikanfald. Personer med OCD vil opleve tvangstanker og/eller udføre tvangshandlinger, sædvanligvis af frygt for at noget frygteligt ellers vil ske. Personer med PTSD plages af flashbacks, hvor de oplever at være tilbage i traumatiske situationer. Mennesker med angsttilstande kan ofte godt rationelt forstå, at deres frygt er overdrevet, men alligevel være ude af stand til at bekæmpe den.

De kropslige symptomer på angst kan fx være hjertebanken, sveden, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder at de er uden for viljens kontrol.  

Angsttilstande er ofte forbundet med en betydelig grad af subjektiv lidelse, nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne (Sundhedsstyrelsen, 2007).

Angstbogen - symptomer, årsager og behandling

Når angsten rammer, kan den lamme følelser, tanker og handlinger. Årsagen til angsten er oftest ukendt. Man kan ikke helt præcist sætte en finger på, hvorfor man er angst; hvor angsten kommer fra. Men der er noget at gøre ved det.

Angst kan lamme følelser, tanker og handinger. Alle mennesker kender til angst, men ikke mindre end 350.000 danskere lider af sygelig angst i løbet af et år. 

Bogen er skrevet af en tværfaglig gruppe af eksperter. Og den henvender sig bredt til mennesker med angst, pårørende, fagfolk af enhver kategori og ikke mindst til alle, der gerne vil vide mere om de former for angst, vi alle kan møde hos os selv eller vores nærmeste. 

 

Køb bogen - al overskud går til arbejdet for et godt liv til flere

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883