Demens

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Demensen kommer ofte snigende. Her kan du finde mere information om Alzheimers og andre typer demens samt andre organiske psykiske sygdomme.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883