Råd til dig, der har skizofreni

Når du har skizofreni er det vigtigt, du passer godt på dig selv. Vi har samlet nogle råd til, hvad du selv kan fokusere på.

Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen og lever symptomfrit. Og mange andre kommer sig delvist og lever et aktivt liv. Jo tidligere man opdager sygdommen og får hjælp og behandling, des bedre er fremtidsudsigterne. Cirka 25.000 danskere lever i dag med skizofreni.

Hvorfor får man skizofreni?

Skizofreni bryder typisk ud i alderen 15 til 30 år, og lidt flere mænd end kvinder får skizofreni. Generne spiller en rolle for udviklingen af skizofreni. Derfor er der større risiko for at udvikle skizofreni, hvis forældre eller søskende har sygdommen.

Mennesker med skizofreni har en særlig følsomhed i hjernen, og påvirkninger under graviditeten spiller ind. Men også andre forhold har stor betydning for, om og hvordan sygdommen udvikler sig. Voldsomme oplevelser som fx mobning, overgreb, ulykker eller dødsfald blandt de nærmeste kan udløse skizofreni.

Når man har skizofreni, kan man fx opleve at

 • Høre lyde og stemmer, der ikke er der (hallucinationer).
 • Føle sig forfulgt eller særligt udvalgt (vrangforestillinger).
 • Føle sig tom indeni.
 • Have afblegede følelser.
 • Være bange og deprimeret.
 • Have svært ved at være sammen med andre.
 • Miste evnen til at klare hverdagens gøremål.
 • Mangle energi og initiativ.
 • Have store problemer med at koncentrere sig og huske.
 • Få tankestop eller tankemylder.

Hvad er symptomerne på skizofreni?

Skizofreni påvirker tanker, følelser og sanser. Man har en forvrænget opfattelse af virkeligheden og har svært ved at skelne mellem virkeligt og uvirkeligt. Det kan måske bedst sammenlignes med at drømme – og ofte uhyggeligt – i vågen tilstand. Nogle oplever at høre stemmer, der skælder ud. Andre føler sig særligt udvalgte til en mission. Ofte har man flere forskellige symptomer, som kan variere i styrke.

Recovery - hvad er det?

Når fx forskerne taler om, at 1 ud af 5 med skizofreni kommer sig, mener man, at 1 ud af 5 lever et liv uden symptomer og er i stand til at passe arbejde, uddannelse etc. Det er en objektiv måling af recovery.

Personlig recovery er den enkeltes egen proces med at komme sig og leve et meningsfuldt liv. En udbredt defintion lyder sådan: "En dybt personlig, unik proces, der handler om at ændre sine holdninger, værdier, følelser, mål, færdigheder og roller. Det er en måde, hvorpå man kan leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv med de begrænsninger, der følger sygdommen”

Personlig recovery er altså ikke nødvendigvis det samme som at kunne vende tilbage til sit gamle liv, leve symptomfrit, passe et job 37 timer om ugen etc. Det handler om at fokusere på ressourcer, muligheder og styrker.

 • Hvad er recovery?

   

  Inden for de sidste par år, er der sket paradigmeskifte indenfor psykiatrien. Nemlig recovery - hvilket vi ikke har et rigtig godt ord for på dansk. Oversat betyder det "at komme sig", hvilket er noget lidt andet end at blive rask. Mange mennesker i vores samfund slås med forskellige problemer og sygdomme.

   

  Pointen er, at man bliver i stand til at leve så fuldt et liv som muligt med sine livsvilkår. Det indebærer også, at man arbejder, deltager og yder i samfundet og indgår i meningsfulde sociale relationer.

  Tema om recovery
 • Film: Bliv inspireret af andre

  Det kan være en god idé at lade sig inspirere af andre mennesker, der er kommet sig helt eller delvist af skizofreni.

   

   

 • Motion og psykisk sundhed

  Husk at få motion! Pulsen skal helst op én gang om dagen. Det styrker ikke kun den fysiske sundhed, men også din psykiske sundhed. Motion kan være med til at forebygge fx stress og mildere former for angst og depression. Det kan også være med til at holde struktur, hvis man fx har skizofreni.

  Motion og psykisk sundhed
 • Gode råd til dig, der har skizofreni

  - Pas på dig selv: Hold fast i sund kost, motion og søvn.

   

  - Lær mere om sygdommen og fokuser på dine ressourcer.

   

  - Find ud af, hvad der presser dig og få hjælp til at tackle det svære.

   

  - Undgå misbrug af fx hash og alkohol. Misbrug gør behandling sværere og kan forværre dine symptomer.

   

  - Gå til lægen, hvis du får det værre og fortæl også om eventuelle fysiske problemer.

   

  - Hold fast i din behandling, indtil du har aftalt andet med din læge.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883