Har du kontakt til beboere?

Som ansat i en boligforening er du meget vigtig for mennesker med psykisk sygdom fx skizofreni. Måske har du tænkt over, hvordan kontakter du bedst en isoleret beboer? Hvordan fører du en samtale med en beboer, der føler sig forfulgt? Hvad kan du bruge kommunens støttekontaktperson til? Hvordan nedtrapper du en konflikt? Find gode råd og redskaber til at tage kontakt, sætte grænser, håndtere konflikter etc.

Som ansat i en boligforening spiller du en central rolle for beboere med psykisk sygdom. Du lægger måske mærke til de første tegn på, at en beboer har det svært fx fyldt postkasse eller nedrullede gardiner. Du er måske en af de få, der får adgang til lejligheden. Og måske er du den, der først involveres i eventuelle konflikter og klagesager.

Vi har udgivet en folder med gode råd til at håndtere forskellige dagligdagssituationer med beboere, der har det psykisk svært. Hensigten med folderen er at vejlede dig i kontakten, så både du og beboeren får en god oplevelse - og du kan udføre dit arbejde. 

Husk, at selvom en beboer har det svært, er det ikke ensbetydende med, at vedkommende ikke kan få det bedre. Fx kommer 1 ud af 5 med skizofreni sig og lever uden symptomer, passer uddannelse og arbejde etc. 

Hvad oplever I?

I  en spørgeskemaundersøgelse fra Psykiatrifonden om, hvad ansatte i almene boligorganisationer oplever

Vi har samlet nogle af pointerne her: 

  • 9 ud af 10 oplever udfordringer med beboere med psykisk sygdom
  • 6 ud af 10 har oplevet stadig flere episoder over de seneste fem år - og oplever episoder månedligt eller ugentligt.
  • 5 ud af 10 ved ikke, at kommunerne er forpligtet til at have en støttekontaktperson, som skal opsøge fx isolerede beboere (Serviceloven §99).
  • 1 ud af 4 har oplevet at føle sig afvist af kommunen efter at have bedt om hjælp

Hvad oplever beboeren? 

Måske har du oplevet, at en beboer taler om at være overvåget i sin lejlighed. Eller at en beboer mener, vedkommende er særligt udvalgt til en mission. Det kan også være, at beboeren råber højt, fordi han eller hun hører stemmer, der skælder ud. 

Når virkelighed og fantasi på den måde smelter sammen, taler man om en psykose. Alle oplever psykoserne forskelligt, men ofte er det meget hårdt at være i for beboeren. 

Det er vigtigt at huske på, at det kun er et fåtal af beboere med psykisk sygdom, der skiller sig ud, og at de - ligesom alle andre - har både gode og dårlige dage.

Det kan være, at du den ene dag kan have god kontakt, og at du den anden dag må være mere tålmodig eller flytte en eventuel aftale, fordi vedkommende har det særligt svært. Det er også vigtigt at huske på, at det tager tid at bygge et tillidsforhold op.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883