Rådgiver du borgere?

Kender du til symptomerne på skizofreni og koblingen til funktionsniveauet? Og holder du fokus på borgerens ressourcer og motivation?

Et godt møde

For mange mennesker med skizofreni kan mødet på fx kommunen føles som et pres. Det er derfor vigtigt at skabe tryghed hos borgeren, have en tydelig dagsorden for mødet, opsummere undervejs, tale om udfordringer og især ressourcer - og lave klare aftaler.

1 ud af 5, der har skizofreni, kommer sig og lever uden symptomer, og de fleste får det bedre med den rette behandling. Så selvom en borger kan virke meget svært ramt og fx høre stemmer, kan vedkommende godt få det bedre. Mange mennesker med skizofreni vil gerne arbejde eller studere - eventuelt med mere støtte eller i færre timer. 

Skizofreni er en sygdom, som både kan svinge i intensitet og i mængden og typen af symptomer – og det har igen betydning for den enkeltes funktionsniveau. Kvinder har lidt mildere forløb end mænd, og tidlig behandling giver bedre udsigter. Symptomer på skizofreni.

Funktionsniveauet 

De positive symptomer - som vrangforestillinger og hallucinationer - kan som regel behandles, mens de negative - som følelsesforstyrrelser, indadvendthed, kontaktproblemer etc. - er vanskeligere at ændre på. 

Nogle mennesker lever med at høre stemmer og samtidig passe studiet eller et arbejde og har altså et udmærket funktionsniveau. Mennesker, der er hårdt ramt af negative symptomer, har større udfordringer. Når man har negative symptomer har man også oftere kognitive forstyrrelser - fx problemer med at huske, koncentrere sig og bevare overblikket. Og de koginitive forstyrrelser har stor betyning for funktionsniveauet, også graden af tankeforstyrrelser fx tankestop eller tankemylder har betydning. Det er derfor vigtigt at få et samlet billede af udfordringerne under afklaringen.  

Få tilbage! Skizofreni og andre psykoser

Skizofreni er en af de sværeste psykiske sygdomme, der findes. Skizofreni påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden.

Bogen beskriver skizofreni og andre psykoser i et lettilgængeligt sprog rundt om symptomer, årsager og behandling, hvad man selv kan gøre, de pårørendes rolle, recovery og samarbejdet mellem brugere, pårørende og behandlere. Bogen henvender sig til alle, der er berørt af eller interesseret i skizofreni og andre psykoser.

 

Køb bogen - al overskud går til arbejdet for et godt liv til flere!

Hvordan tackler du en psykose? 

Måske møder du borgeren, når han eller hun er psykotisk. Måske fortæller vedkommende om at være forfulgt og virker forpint. Vær imødekommende, lyt og anerkend, at det må være svært at have den oplevelse, men gå ikke med på opfattelsen. Sig i stedet stilfærdigt, at det ikke er din oplevelse.

Prøv, om du kan få lov til at ringe til en pårørende, til lægen eller en anden kontaktperson. Understreg, at du gerne vil hjælpe. Borgeren kan dog godt afvise din hjælp, måske fordi han eller hun ikke har sygdomserkendelse. 

Det er vigtigt at huske, at personer med skizofreni generelt ikke er farligere end alle andre. Men en sjælden gang - hvis vedkommende fx har et misbrug - kan et møde udvikle sig. Prøv at bevare roen, undlad at diskutere og forlad lokalet, hvis du føler dig meget utryg. Husk, at du kan lære Psykisk Førstehjælp - fx at nedtrappe konflikter - hos Psykiatrifonden.

 • Mød borgeren hvor borgeren er

 • Kombiner behandling og jobrettet forløb

 • ANERKEND SMÅ SKRIDT

  Husk at anerkende selv små fremskridt på vejen, fordi det er med til at understøtte den positive udvikling. Processen med at komme sig - den personlige recovery - tager tid og er sommetider "tre skridt frem og et tilbage".

 • VÆR REALIST

  Funktionsniveauet hos mennesker med skizofreni kan svinge meget, så vær realistisk omkring ressourcer og begrænsninger. På gode dage er ambitions- og aktivitetsniveauet måske højt hos borgeren, næste dag kan overskuddet være mindre.

 • LØS ET PROBLEM AD GANGEN

  Hjælp med at sætte delmål og løs et problem ad gangen. Definer det første indsatsområde og lav en plan for dette punkt. Det kan fx være at få bedre styr på dagligdagen eller at gennemføre et kortere kursus.

 • PRØV AT FINDE MOTIVATIONEN

  Det kan være, du er nødt til at lede efter noget, der motiverer. Det kan være, at det, der motiverer, er svært at omsætte til noget konkret. Men gå hellere en lille omvej for at holde fast i motivationen.

 • HVERDAGENS GØREMÅL

  Stil konkrete spørgsmål til, hvor meget personen kan klare af hverdagens gøremål. Kan han eller hun fx komme op om morgenen? Hvordan går det med indkøb, tøjvask etc. Er en eventuel tur med bussen en udfordring, og hvordan er det at møde nye mennesker?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883