Skizofreni hos unge

Skizofreni er en sygdom, som påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden. Tidligere blev skizofreni betragtet som en meget alvorlig, kronisk og invaliderende sindslidelse. Sådan er det ikke mere, og den positive udvikling skyldes især, at man har et øget fokus på tidlig intervention, forbedrede medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder, samt at man i højere grad inddrager patientens pårørende.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883