Om materialet skizofreni hos unge

Filmen og folderen til unge om livet med skizofreni er udviklet udelukkende af patienter, pårørende og uvildige fagpersoner. Formålet med materialet er at højne vidensniveauet for patienter og pårørende, så de opnår et bedre behandlingsforløb og en bedre livskvalitet.

Alle beslutninger om indhold og form er taget af en uvildig styregruppe, som består af: 

 • Merete Nordentoft, Professor i psykiatri
 • Holger Steinrud, Formand for Skizofreniforeningen
 • Freja Heitmann Christensen, ung med skizofreni og medlem af OPUS-panelet
 • Marie Nørby Madsen, ung med skizotypi og medlem af OPUS-panelet
 • Hans-Jørgen Dalager, pårørende
 • Rikke Jørgensen, Psykiatrien i Region Nordjylland

FINANSIERING

Otsuka/Lundbeck har finansieret materialet, men har ikke haft beslutningsmandat i forhold til indholdet. Psykiatrifonden har varetaget projektledelsen.

Projektledelse 

 • Koordinering og løbende dialog med styregruppe 
 • Rekruttering af medvirkende og samarbejdspartnere
 • Tilrettelæggelse af film
 • Tekst, redigering og korrektur 
 • Grafisk opsætning af folder
 • Transport, fortæring mm.
 • Udvikling af hjemmeside
 • Uforudsete udgifter
100.000 kr.

Filmproduktion inkl. udstyr, optagelser, post-produktion, musik og klipning

50.000 kr.

Fotograf

5.000 kr.

Illustrator til folder

 2.000 kr.

Tryk af folder og levering

18.000 kr.
   
I alt 175.000 kr.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883