Det mener Psykiatrifonden

Vi er skabt til liv. Derfor forskrækker det os, når et andet menneske går med selvmordstanker.

Selvmordet er desperat og definitivt, og det er vanskeligt for os at håndtere, at et menneske kan have det så dårligt, at døden virker som en løsning. Et selvmord eller et selvmordsforsøg er altid et udtryk for smerte og et ønske om, at smerten forsvinder. Men et selvmord er sjældent løsningen.

VIDEN, FOREBYGGELSE OG TIDLIG INDSATS ER AFGØRENDE

Der er brug for viden om, hvordan man taler om selvmord og hvordan man kan hjælpe en selvmordstruet person. Og der er brug for udbredelse af kendskab til myter og fakta om selvmord – fx myten om, at personen er mere tilbøjelighed til at gøre virkelighed af selvmordstankerne, hvis man taler om det. Det er ikke rigtigt. Det er vigtigt at tale åbent om selvmordstanker.

Tidlig forebyggende indsats Den tidlige, forebyggende indsats er altid afgørende, også når det handler om at forebygge selvmord. Jo før, man møder et menneske med hjælp og støtte, jo bedre – og jo bedre kan man hjælpe det menneske og undgå, at det svære virker umuligt at håndtere. Den tidlige indsats kræver, at vi træffer nogle valg, både politisk, økonomisk og samfundsmæssigt. At vi sætter os for i fællesskab at arbejde for at undgå, at 600 mennesker hvert år får så ondt i livet, at de tænker på selvmord. At vi vælger at sige, at det vil vi som samfund naturligvis ikke acceptere. En del af indsatsen handler om allerede i de tidlige år at gøre mennesker i stand til at mestre de dele af livet, som gør ondt og er svære.

 

Selvmord kan undgås i langt de fleste tilfælde, hvis man er opmærksom i tide

Anne Lindhardt, Psykiatrifondens formand, speciallæge i psykiatri

 

En anden del af indsatsen, der handler om at afskære mennesker fra at gøre virkelighed af selvmordstankerne. Det fik eksempelvis betydning for antallet af selvmord og -forsøg, at man for nogle år siden gjorde pakkerne med smertestillende medicin som Panodil mindre. Det blev vanskeligere at skaffe nok til en dødelig dosis.

Det kan være, at vi skal se på noget så konkret som bedre sikring af vores broer, af vores togstationer. Så man ganske enkelt ikke kan komme ud over rækværket eller ned på skinnerne. Måske skal vi have bedre alarmeringssystemer ved vores kyster, så den, der vil drukne sig og den, der opdager vedkommende, hurtigere kan få hjælp. Måske skal der være gitre, høje gelændere og måske forebyggende råd og ord på alle etager af vores højhuse? Måske skal politiet anvendes mere intenst og tidligt i forløbet, når mennesker forlader deres hjem eller kendte omgivelser i en stemning, der skaber bekymring for, om vedkommende nu vil tage sit eget liv.

Vi kan gøre rigtig meget for at nedbringe antallet af selvmord.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883