Det kan du gøre som pårørende

Mange er bange for at spørge til selvmordstanker, fordi de tror, at man tilskynder en selvmordstruet person, hvis man spørger ind til det. Sådan er det ikke. Tværtimod signalerer spørgsmålet, at man oprigtigt bekymrer sig for personen, og at man ønsker at hjælpe. Det viser desuden, at man er villig til og i stand til at tale om det. Hvis en person er selvmordstruet, er det vigtigt at tale om det.

En undersøgelse fra Psykiatrifonden viser, at over halvdelen af befolkningen kender nogen, der har forsøgt at begå selvmord, eller som har haft selvmordstanker. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man bedst kan handle i en sådan situation. Mange er bange for, at de kan gøre ting værre og måske give en person ideer til at forsøge selvmord, hvis de spørger ind til selvmordsplaner. Men det er der ikke noget, der tyder på. 

Alligevel er selvmord forbundet med tabu og skam og kan være svært at tale om. Men det er afgørende at tale åbent, direkte og vedholdende om selvmordstanker. Samtidig er det vigtigt at udvise forståelse og omsorg. Lyt og tag den selvmordstruede alvorligt.

3 nøgleindsatser ved selvmordstruende adfærd

  1. Tal om det – spørg direkte
  2. Lad ikke vedkommende være alene
  3. Skaf adgang til professionel hjælp

Du kan altid få hjælp i Psykiatrifondens Rådgivning på 3925 2525 eller på chat. Læs mere her.

Man skal særligt være opmærksom på, om personen ændrer sig markant. Derudover skal man være opmærksom, hvis personen gennemgår en stor krise, fx skilsmisse, fyring eller har mistet en nærtstående person.

De fleste selvmord finder sted inden for tre måneder efter, at personen er i bedring. Det kan skyldes, at en person som fx er på vej ud af en depression, begynder at genvinde energien og derved får overskud til at gøre alvor af selvmordstankerne. Hvad der udadtil kan tyde på, at personen er i bedring, kan være udtryk for, at personen har truffet en endelig beslutning om at tage livet af sig selv og derfor føler sig lettet. En pludselig positiv udvikling, hvor en person med depression går fra at være meget depressiv og frustreret til at virke fredfyldt og afklaret kan således være et faresignal. Det kan være tegn på, at personen har besluttet sig for at tage sit eget liv og derfor føler sig afklaret – og det letter dermed det depressive symptombillede.  

De gode råd nedenfortager udgangspunkt i Psykiatrifondens Psykisk Førstehjælp program, som et velafprøvet og veldokumenteret koncept, der giver danskerne viden og redskaber til at kunne handle og reagere hensigtsmæssigt, når de står over for et menneske i psykisk krise.

STØT ET LIV  MOBILEPAY et valgfrit beløb PÅ 40 170

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883