Gode råd, når du skal tale med en person, som har selvmordstanker

Det er vigtigt at være direkte over for den person, der er selvmordstruet. Vis omsorg og skab trygge rammer for samtalen. Signalér, at det er okay at have det dårligt. Lyt til personens behov og se, om det går hverken at dømme, bebrejde eller være bedrevidende.

Har du brug for råd og hjælp?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal tale med en person, som har selvmordstanker, er du altid velkommen til at kontakte Psykiatrifondens rådgivning på 3925 2525 eller på chat på ring-chat-skriv.dk. Det er gratis, og du kan være anonym.

Undgå at true eller blive vred

Når du skal tale med en person, som har selvmordstanker, bør du ikke true, fx ved at fortælle personen, at vedkommende vil ødelægge andre menneskers liv, hvis selvmordet fuldføres. Udtryk i stedet din bekymring og fortæl, at du gerne vil hjælpe, og at det er der mange andre, der også gerne vil og kan. 

Det må ikke holdes hemmeligt

Du skal ikke gå med til at hemmeligholde din viden om, at en person er selvmordstruet, men involver personen i, hvem der skal have det at vide. Hvis den selvmordstruede modsætter sig, at andre involveres, er det nødvendigt at handle imod deres ønske. 

Sæt fokus på mulige løsninger og håb

Det kan være en lettelse for personen at tale om de specifikke problemer, som vedkommende står overfor. Det kan fx være, at der findes en løsning på et boligproblem, hvis vedkommende er ved at blive sat ud af sin lejlighed, eller at der findes en løsning på en gældsproblematik, hvis dette er relevant. Det kan være en god idé at tale om, hvilke former for hjælp der er til rådighed. Du bør dog ikke forsøge at løse problemerne på vegne af personen, medmindre vedkommende selv udtrykker et ønske om det.

Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er lige nu, problemerne skal løses. Men måske kan du formidle et håb. Nogle gange kan personen, som er selvmordstruet, opleve at være havnet i en uløselig situation. Og det er vigtigt at huske på, at der findes andre muligheder end at tage livet af sig selv. Mange andre har stået i en lignende situation og har fundet en vej ud af problemerne.

Giv en donation

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883