Hvordan vurderer man, om en person er selvmordstruet?

Hvis en person er selvmordstruet, er det vigtigt at tale om det - og formulere sig klart og tydeligt.

Spørg personen direkte om selvmordstankerne. Spørgsmålet skal være direkte og utvetydigt:

  • Har du selvmordstanker?
  • Overvejer du at tage livet af dig selv?
  • Har du haft tanker om selvmord?

Forslag til formulering, der bruges forud for spørgsmålet

StøtJeg ved godt, at det er et svært spørgsmål at få, men jeg føler, jeg bliver nødt til at spørge, for jeg bekymrer mig om dig…

Fremstå sikker, når du stiller spørgsmålet – det kan virke beroligende for personen. 

Det er vigtigt, at spørgsmål om selvmord ikke formuleres negativt, såsom: Du overvejer ikke at begå selvmord, vel?

Man skal i stedet formulere sig klart og utvetydigt, fx: Har du overvejet at tage dit eget liv? Eller: Overvejer du selvmord?

Vær opmærksom på

Vær desuden opmærksom på, at en tilsyneladende bedring, ikke nødvendigvis er udtryk for, at faren er drevet over. De fleste selvmord sker inden for tre måneder efter, at personen er i bedring. Det kan skyldes, at man, fx efter at have været svært deprimeret, begynder at genvinde energien og dermed har overskud til at føre selvmordet ud i livet. Og det kan være udtryk for, at personen har truffet en endelig beslutning om at begå selvmord og derfor føler sig lettet.

Pårørende og professionelle bør være ekstra opmærksomme i denne periode.

SAMMENHÆNG MELLEM SELVSKADE OG SELVMORD                                                  

Som udgangspunkt er selvskade ikke selvmordsforsøg. Personer med selvskadende adfærd har dog betydeligt højere risiko for at forsøge selvmord på et tidspunkt i fremtiden end dem, der ikke har selvskadende adfærd.Og selvskadende adfærd kan være så alvorlig, at det kan blive livstruende.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883