Konflikter på arbejdspladsen

Det går hårdt ud over medarbejderne på arbejdspladser med et konfliktfyldt arbejdsmiljø. Det oplevede man blandt andet på et sønderjysk plejecenter. Uanset branche skal der sættes ind for at stoppe konflikterne – blandt andet ved at se forskelligheder som en positiv ting, mener tidligere chefpsykolog i Psykiatrifonden.

”Folk var stressede, havde let til tårer og var generelt påvirkede psykisk,” sådan lyder det fra Randi Jensen, der er arbejdsmiljørepræsentant på Rønshave Plejecenter, når hun fortæller om situationen på sin arbejdsplads for nogle år siden.

Dengang var dagligdagen på det sønderjyske plejecenter nemlig præget af konflikter, klikedannelse og mobning. Da en medarbejder kom til hende og fortalte, at hun følte sig mobbet, greb Randi Jensen ind og fortalte det til sin leder. Kort tid efter kom arbejdstilsynet på uanmeldt besøg og konstaterede, at plejecentret havde et psykisk belastende arbejdsmiljø og havde pligt til at ændre på det.

Gode råd til dig, der står i en konflikt

 • Insister på, at konflikten skal løses
 • Se godt på dig selv: Hvad er din andel?
 • Del dine overvejelser med en, du har tillid til
 • Vær ikke bange for at søge hjælp

Gode råd til dig, der oplever en konflikt fra sidelinjen

 • Gør opmærksom på, hvad konflikten har af konsekvenser for dig
 • Insister på, at konflikten skal løses • Pas på ikke at blive en del af konflikten
 • Hvis du er en del af konflikten, så søg hjælp hos en, der ikke er en del af den
 • Og igen: Gør opmærksom på, hvad konflikten har af konsekvenser for dig

Gode råd til arbejdsgivere

 • Sæt pris på forskellighed, da det skaber innovation
 • Tillad aldrig, at der tales om nogen bag deres ryg
 • Snak om konfliktniveauet som en del af den gode opgaveløsning
 • Når konflikten bliver for svær, så hent råd eller hjælp udefra
 • Sørg for en klar opgavefordeling

Dokumentationskrav udløste konflikt

På Rønshave Plejecenter bundede konflikterne i, at man i Aabenraa Kommune havde strammet kravene til kommunens plejecentre.

Dokumentation af personalets arbejde skulle fylde langt mere, men de ansatte var ikke enige om, hvor alvorligt det skulle tages. ”Der blev snakket bag andres rygge, og tonen var ikke ordentlig. Hende, der følte sig mobbet, var også et halvt år om at komme til mig, fordi hun ikke turde sige det til nogen,” fortæller Randi Jensen.

Hjælp udefra

Plejecentrets leder besluttede at få hjælp udefra fra en arbejdsmiljøkonsulent. Det førte til åbne samtaler om problemet og kom til at lægge linjen for et godt arbejdsmiljø fremover. Og den vigtigste ændring på Randi Jensens arbejdsplads var beslutningen om at holde diskussioner faglige i stedet for at lade dem blive personlige, sådan som det var tilfældet før:

”Vi har lært, at man ikke skal tage følelserne med ind i diskussioner, og at man skal anerkende og sætte pris på forskellige fagligheder og synspunkter. Samtidig er det vigtigt, at man tager en snak, hvis der opstår et problem. På den måde spreder det sig ikke og skaber en negativ holdning til det at komme på arbejde,” siger hun.

Konflikter tærer på ressourcerne

Og Rønshave Plejecenter er da heller ikke den eneste danske arbejdsplads, hvor et konfliktfyldt og psykisk belastende arbejdsmiljø har været eller er hverdagskost. Hos Psykiatrifondens rådgivning kommer der mange henvendelser om problemer i den kategori, fortæller Michael Danielsen, der er tidligere chefpsykolog ved Psykiatrifonden. Og et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker vores psyke negativt, understreger han.

”Det er skadeligt for ens mentale helbred at være i en længerevarende, uforløst konflikt. Og det er uanset, hvilken branche man arbejder inden for. I dag er der virkelig brug for samtlige ressourcer, hvis man skal leve op til de krav og forventninger, som et moderne arbejdsliv stiller. Konflikter tærer på vores ressourcer, fordi de påvirker den mængde af energi, vi har til at løse hverdagens udfordringer,” siger han.

Det handler om manglende kommunikation

Når man taler om konflikter på arbejdspladsen, kan de ikke skæres over én kam, mener Michael Danielsen. Han deler dem op i per sonkonflikter, der handler om det kollegiale samarbejde, værdikonflikter, hvor man må handle imod sit eget værdisæt, og konflikter med ledelsen. Fælles for dem alle er, at de dybest set handler om manglende kommunikation:

”Man bliver nødt til at være ærlig og snakke om problemerne. Selvfølgelig skal man gøre op med sig selv, om problemet er stort nok til, at det skal på dagsordenen,” siger Michael Danielsen. Han fortæller også, at særligt konflikter med ledelsen eller andre på arbejdspladsen, der har mere magt end en selv, kan være vanskelige:
”For flere og flere er der et overlap mellem forståelsen af en selv som menneske og en selv som medarbejder.

Derfor bliver det hele meget personligt, og der opstår en fortælling om, at vi alle sammen skal være venner på arbejdspladsen. Men det besværliggør de nødvendige diskussioner med blandt andet ledelsen,” siger han. Han understreger samtidig, at ledelsen har et særligt ansvar for at løse konflikter, men at alle ansatte skal løfte i flok.

Vi har lært at man ikke skal tage følelserne med ind i diskussioner, og at man skal anerkende og sætte pris på forskellige fagligheder og synspunkter

 

Fortæller Randi Jensen om erfaringerne med konfliktløsning på hendes arbejdsplads.

Byd forskelligheder velkomne

Som følge af det, Michael Danielsen kalder ”vennetendensen”, hvor vi ikke får sagt fra over for hinanden, forsvinder også de forskelligheder, der tilfører dynamik og innovation til en arbejdsplads. For skal der være grobund for innovativ tænkning, skal man turde stå ved sig selv og kunne sætte grænser på en fornuftig måde, fremhæver han. Så når man på Rønshave Plejecenter valgte at starte konfliktløsningen med åbne samtaler, sætte hårdt ind på at holde diskussionerne faglige og byde forskelligheder velkomne, er det den helt rette tilgang, mener Michael Danielsen:

”Forskelligheder er kimen til uenigheder, og derfor skal man også tale om dem som en god ting ude på arbejdspladserne. Det at være i et arbejde, hvor man føler sig dårligt tilpas, har aldrig været i nogens interesse, så der skal sættes alt ind på at løse konflikterne derude,” slutter han.

Af Louise Graa Christensen, freelancejournalist

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883