På arbejde med psykisk sygdom: Succes kræver accept og rummelighed

Man er nødt til at finde sin egen opskrift. Sådan siger Jonas Schröder Jensen, socialrådgiver og faglig chef i Psykiatrifondens beskæftigelsesindsats. Skal arbejdslivet med psykisk sygdom blive en succes, kræver det en accepterende og rummelig arbejdsplads.

Jonas Schröder Jensen har mange års erfaring som socialrådgiver og har set mange mennesker med psykisk sygdom slå panden mod arbejdsmarkedets glasmure.

”Trine Lindhardt Roux er ikke som de fleste. Hun har nogle særlige kompetencer, ikke alle har – og så har hun mødt nogle, i det her tilfælde særligt hendes leder, som virkelig kan bruge hende og det, hun kan.”

Læs også: Arbejdsliv, trivsel og stress

Og det er netop kernen, mener han: At få succes med et fleksjob kræver accept og rummelighed fra arbejdsgiverens side.

”Her er det helt klart og tydeligt, hvilke arbejdsopgaver Trine har, og hvilke, hun ikke har. Hun er fritaget for driftsopgaver. I andre situationer er nogle måske fritaget for at levere noget til et bestemt tidspunkt eller har en fast aftale om, at andre tager over, hvis fleksjobberen bliver syg eller er fraværende i en periode,” siger han.

Af Sarah Cecilie Boss, journalist og pressechef

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883