Behandlingen – sådan foregår den

Lægen fra sygesikringskortet er den typiske indgang til behandling af fx depression og angst. Læs om behandlingsvejen

Det er lægen fra det gule sundhedskort, der er hovedindgangen til behandling af de store psykiske folkesygdomme som angst og depression.

"Hvis man går til lægen med symptomer på fx depression, er det lægen, der undersøger og udskriver medicinen. Og hvis lægen har interesse for det psykiatriske felt, er det også ham eller hende, man eventuelt kan få psykoterapi hos. Hvis lægen ikke føler sig i stand til den psykoterapeutiske del, kan han eller hun henvise til en psykolog," forklarer Per Vendsborg, psykiatrisk konsulent i Psykiatrifonden

Undersøger ud fra et skema

Lægen undersøger typisk stemningslejet, søvn, appetit, sexliv, energiniveau etc ud fra et skema. Men også ud fra en klinisk vurdering, baseret på lægens faglighed og menneskekundskab.

Pillerdato Udenformat"Lægerne bliver jo ofte kritiseret for at udskrive medicin for hurtigt. Men når det gælder den kliniske vurdering, har de praktiserende læger den fordel, at de ofte kender pågældende i forvejen, og derfor bedre kan vurdere om, det er en ændring i humøret, der stikker dybt. Det er vigtigt at have den kliniske vurdering med, for hvis man alene går ud fra skemaet, vil mange, der har en dårlig dag, have en depression," siger Per Vendsborg.

Samtaler til de lette tilfælde

Lette depressioner bør kun behandles med samtaleterapi - og ikke medicin. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen.

"Det er mere naturligt, at problemer med psyken bliver behandlet psykologisk. Og så er der en del bivirkninger ved medicinen. For nogle er bivirkningerne ret uudholdelige," siger Per Vendsborg.

Opfølgning er vigtig, når lægen har sat en medicinsk behandling i gang. Især med fokus på bivirkninger.

"Bivirkningerne kommer med det samme, og er de svære, kan man lige så godt skifte til et andet præparat," siger han.

Den medicinske behandling opretholdes typisk i et halvt år, og så kan lægen forsøge at aftrappe den. Måske er den depressive periode ovre, så man ikke længere har brug for medicin, og ellers må man fortsætte en periode endnu.

Psykiaterens rolle

En privatpraktiserende psykiater kommer typisk ind i billedet, hvis den almenpraktiserende læge sidder over for symptomer, han eller hun ikke kan gennemskue. Er der tegn på en mere alvorlig psykisk lidelse som fx skizofreni, vil han som regel henvise til distriktspsykiatrien. Måske er der tre måneders ventetid på at komme til praktiserende psykiater, og imens har lægen i princippet sluppet taget i patienten.

Vigtigt selv at reagere

Det er vigtigt at reagere, hvis man får det værre, mens man venter på behandling.

"Man skal selv være udfarende. Og det kan jo være svært, når man fx har en depression, der gør én mindre aktiv. Det er derfor, det er dem, der er gift eller i parforhold, som klarer sig bedst. Her er der en kone eller mand til at fremskynde behandlingen," siger Per Vendsborg.

Hvis patienten virker selvmordstruet eller akut psykotisk kan lægen henvise til psykiatrisk skadestue, som tager sig af de helt akutte tilfælde. Her kan personalet vurdere, om en indlæggelse er næste skridt.

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883