Lighed i sundhed

I temaet ”Lighed i sundhed” sætter vi spot på nogle af de store og små forskelle, der er på, hvordan sundhedsvæsenet møder mennesker med fysisk og psykisk sygdom. Vi ser også nærmere på hvordan uligheden kommer til udtryk i samfundet, når mennesker med alvorlig psykisk sygdom dør tidligere end andre, og psykisk sårbare unge risikerer et liv med dårlig økonomi. Og så ser vi også nærmere på, hvad der kan ændre på det, så vi får skabt mere lighed mellem psykisk og fysisk sygdom. For alle fortjener et godt liv – og som minimum at blive behandlet på lige fod.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883