Reportage: Ligestilling af fysisk og psykisk sygdom i praksis

I Aabenraa har man ligestillet somatiske og psykiatriske patienter i akutmodtagelsen. Her går du nemlig ind ad samme dør, uanset om du har psykiske eller fysiske problemer. Det giver mindre stigmatisering af psykisk sygdom, bedre behandling og mindsker risikoen for, at man ikke opdager fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter. Det mener både læger og psykiatere.

”Det er fantastisk, at vi er så tæt på hinanden. På de psykiatriske afdelinger kan de nemt få assistance og råd fra lægefagligt personale, og på de fysiske afsnit kan vi nemt få råd og sparring fra det psykiatriske personale. Begge kompetencer er nu samlet ét sted i stedet for flere steder i regionen.”

Ordene kommer entusiastisk fra Helle Overgaard, som er sygeplejefaglig centerchef på den Fælles Akutmodtagelse i Aabenraa.

Da man skulle bygge ny fælles akutmodtagelse (FAM) på sygehus Sønderjylland, valgte man at lave én fælles akutmodtagelse for både somatiske (fysisk sygdom) og psykiatriske patienter. Dette for at tilbyde den bedste kvalitet i behandlingen, men også for at skabe mere lighed mellem psykisk og fysisk sygdom, forklarer ledende overlæge Volkmar Sippel, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

”Baggrunden (for initiativet) er bl.a. at udligne uligheden i adgangen til fysisk lægehjælp. Hvis en patient har det psykisk dårligt, fejler patienten ofte også noget fysisk. Derfor er det afgørende, at psykiatriske patienter også undersøges for fysiske sygdomme. Det giver en fælles akutmodtagelse meget bedre mulighed for.”

Til modangreb på tidlig død

Rent praktisk foregår det sådan, at uanset hvad patienten fejler, så bliver der foretaget et fysisk rutinetjek af patienten. Der bliver taget en blodprøve, kontrol af hjertet (EKG-test), og der bliver vurderet på de såkaldte KRAM-faktorer.

Det vil sige, at man vurderer patientens kost-, rygnings-, alkohol- og motionsvaner. Og det er afgørende , hvis man vil ændre på det kedelige faktum, at mennesker med psykisk sygdom i gennemsnit dør 10-20 år tidligere end andre.

”Ved også at tjekke for fysiske sygdomme og med somatisk, lægefaglig ekspertise finder vi måske ud af, at en patient også har problemer med astma, hjertet eller med sine kost- og motionsvaner. Det er vigtigt, når vi skal finde den rigtige behandling til patienten, og her kan vi få god hjælp af fx diætister fra de somatiske afdelinger,” siger Volkmar Sippel.

En anden gevinst ved den fælles akutmodtagelse er, at ventetiden for patienterne er blevet kortere, forklarer Helle Overgaard. ”Ved at patienterne bliver tilset af både psykiatere og læger, som er på stedet, undgår vi, at folk ligger i lang tid og venter på at blive tilset. Det er en kæmpe gevinst, som har stor betydning for patientforløbet.” 

Bedre samarbejde og mindre stigmatisering

Den fælles akutmodtagelse (også kaldet FAM) har siden september 2015 haft både psykiatrisk og somatisk personale, men erfaringerne og gevinsterne er allerede tydelige, mener både Volkmar Sippel og Helle Overgaard, som kommer fra henholdsvis den somatiske og psykiatriske del af systemet. 

”Til at begynde med havde jeg nogle tanker om, at det kunne være problematisk at blande de to patientgrupper, men det har det overhovedet ikke været. Tværtimod. Vores læger siger, at det er fantastisk at have det psykiatriske fagpersonale tæt på, når man har brug for råd og sparring,” siger Helle Overgaard.

”Det fungerer også godt at have fysiske og psykiske patienter sammen i skadestuen. Det er med til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom og hjælper igen på ligestillingen mellem de to patientgrupper direkte til det psykiatriske hospital, så de ikke er til fare for sig selv og andre i den almene akutmodtagelse.

Nogle problemer har der dog været, men de er af praktisk karakter og handler om, at få skemaet til at gå op og have rutinerede læger nok, så der både er personale til at tage imod patienter på FAM og til at varetage opgaverne i det psykiatriske stamafsnit, forklarer Volkmar Sippel.

”Der er nogle rent praktiske problemer i form af logistiske løsninger, men dem prøver vi at løse ved at sætte flere læger i akutvagterne. Den største udfordring er den generelle mangel på psykiatere og læger, som man kender fra hele psykiatrien og yderregionerne.”

Fakta om FAM Aabenraa

Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er det første sygehus, der siden 2015 har haft fælles indgang for akutte psykiatriske og somatiske patienter (FAM). Formålet er, at alle patienter hurtigt kan komme under specialiseret behandling for både psykiske og fysiske skader og lidelser.

 

Uanset om en patient kommer på grund af en psykiatrisk eller somatiske sygdom, vil han eller hun ankomme til Akutcenter FAM, hvor det videre forløb vil afhænge af de første undersøgelser og samtaler med patienten. 

 

Undtaget fra denne fælles indgang er psykiatriske patienter, der tvangsindlægges eller i forvejen har en kontakt til en klinik, samt akutte psykiatriske patienter under 20 år, der modtages i Esbjerg eller Odense.

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883