Nyt lys på psykiatrien

Uanset hvor du befinder dig i det nye psykiatrisygehus i Sla­gelse, kiler lyset sig ind alle vegne. Moderne løsninger og nye måder at tænke behandling og samarbejde på er centrale ele­menter, der får stedet til at skille sig ud. Men alt er ikke på plads endnu, og det tager tid at vende sig til det nye.

Nedslidt. Utidssvarende. Mørkt. Det er nogle af de adjektiver, som man kan støde på, når patienter og personale skal beskrive psykiatriens faciliteter. Men ikke i Slagelse,hvor et nyt psykiatrisygehus åbnede dørene i efteråret. Psykiatri-Information var på besøg, få uger efter at de første afdelinger var taget i brug.

Nye muligheder

Det moderne hospital hæver sig blandt de nyanlagte bede og haver. Det kan godt syne lidt koldt og upersonligt udefra, men indenfor er byggeriet lyst og indbydende. Fornemmelsen leder tankerne hen på en hullet schweizerost, hvor lyset slipper ind alle vegne og lyser det indre op. Og der er god plads indenfor med brede gange med kunst på væggene og store stuer og lokaler.

”Nogle af de gamle psykiatriske hospitaler som Skt. Hans og Dianalund har en stor herlighedsværdi i form af byggestil og beliggenhed, men de er meget utidssvarende og fungerer dårligt til nutidens behandlingsformer, hvor gennemsnittet er ca. 22 indlæggelsesdage. Det tager det nye hospital højde for med større rum og bad på alle stuer,” fortæller ledende oversygeplejerske Susie Schouw Petersen.

Placering af sygehuset og ikke mindst centraliseringen er der også tænkt meget over.

”Den geografiske placering midt i regionen gør, at vi har nemmere ved at tiltrække dygtigt personale og skabe et stærkt fagligt fællesskab. Det har ofte været en udfordring i yderområderne.” 

Hospitalet er bygget tæt op ad det eksisterende Slagelse Sygehus for bedre at kunne kombinere somatisk og psykiatrisk behandling og samarbejde om driften. 

(artiklen forsætter under billedet)

En anden tilgang til behandling

Indvendigt er der gjort brug af glasvægge og mange åbne områder, så patienter og personale får en tættere kontakt. Det smitter også af på måden, de ansatte arbejder på. Patienterne bliver inddraget i planlægningen af deres behandlingsforløb og får udleveret deres egen patientmappe ved indlæggelsen. Samtidig bliver der gjort meget ud af at bruge elevpersonalet aktivt.

Moderne løsninger og nye måder at tænke behandling og samarbejde

”Fra starten har det været ambitionen at arbejde med patienterne på en mere inddragende måde. Vi har patientteams, hvor der er fire patienter i hvert team, så det faglige personale og patienterne lærer hinanden rigtig godt at kende. Samtidig er vores elever med til at tilrettelægge aktiviteter og forløb, hvilket gør, at det faste personale kan træde mere i baggrunden. Det giver en god og anderledes energi på et nyt sted,” forklarer afdelingssygeplejerske Vivian Skjoldshøj.

Alt i alt er det håbet, at patienterne vil opleve et mere trygt, sammenhængende og effektivt indlæggelsesforløb, hvor en kognitiv holistisk tilgang til pleje og behandling er en naturlig del af processen. Her arbejdes der med, at patienten skal forstå sig selv som et helt menneske og lære at opbygge sin egen psykiske styrke og kende sine begrænsninger.

Det nye kræver omstilling

Som med så mange andre store nybyggerier er alt ikke på plads endnu. På nogle afdelinger er håndværkerne stadig i gang med at male og banke de sidste ting på plads, så patienterne kan rykke ind.

Hos patienterne, som er flyttet ind, er der både tilfredshed og utilfredshed at spore. Nogle sætter pris på det nye og enkle design. Andre er mere skeptiske og har svært ved at acceptere det. Det gælder ofte patienterne, som har en længere forhistorie i psykiatrien.

Mette Jacobsen er en af de patienter, der har været indlagt i længere tid, og som er blevet over flyttet. Hun har en stor enestue, som minder om en lille toværelseslejlighed med egen terrasse. Hun er dog ikke ligefrem begejstret for det nye og synes, der mangler farver og hygge.

”Indretningen er lidt for steril og betongrå til min smag,” siger hun, men tilføjer, at hun sætter stor pris på at kunne følge med i, hvad der foregår i haven, og se solen gå sin gang gennem det store stuevindue.

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist, Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883